Các dự án quốc tế

Trong 20 năm qua đội ngũ dự án quốc tế BSI đã làm việc tại hơn 50 quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi để cung cấp các dự án hỗ trợ kỹ thuật. Những dự án cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng và giúp họ thực hiện theo cách tốt nhất. Chúng tôi làm việc với các tổ chức chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn hóa; đánh giá chứng nhận và sự phù hợp; các phòng thí nghiệm; đo lường; công nhân; giám sát thị trường; bảo vệ người tiêu dùng; nguyên tắc kỹ thuật và kiểm soát chất lượng cũng như các SME, để giúp họ làm điều này.

Được quyên góp bởi các nhà tài trợ, các dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm một loạt các lĩnh vực như sản xuất, chế biến, xây dựng, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế, hóa chất, môi trường, năng lượng và công nghệ giảm carbon, ICT, các dịch vụ, thu mua và quản trị.

Nhóm chúng tôi được tạo thành từ các chuyên gia phát triển, quản lý dự án, tư vấn viên quốc tế giàu kinh nghiệm, những người thực hiện một loạt các hoạt động bao gồm cung cấp tư vấn chính sách và khuyến nghị, tổ chức hội thảo chuyên đề và hội nghị, tiến hành nghiên cứu,soạn thảo pháp luật và quy định mới.

Cuối cùng mục tiêu chúng tôi là giúp các quốc gia giới thiệu các tiêu chuẩn mà họ cần để cạnh tranh và trao đổi tại các thị trường toàn cầu.