Duy trì chứng nhận

Làm thế nào để duy trì chứng nhận 

Nó không đủ để sau khi được chứng nhận thành công lại hy vọng tổ chức của bạn tiếp tục giữ hiệu suất hoạt động ở mức độ cao, sử dụng cách thực hiện thông minh. Bạn cần phải tập trung vào việc tuân thủ một tiêu chuẩn như thói quen liên tục - nếu không bạn sẽ không thể trải nghiệm những lợi ích lâu dài mà các tiêu chuẩn mang lại.

Những lợi ích đó có thật, nhưng nó đòi hỏi một ý chí để tiếp tục cải thiện kết quả hoạt động.

Một cách chắc chắn, chúng tôi tiến hành kiểm tra việc tuân thủ hàng năm vì vậy bạn sẽ biết ngay sau đó nếu để cho các tiêu chuẩn xuống dốc - nhưng nó cũng sẽ thật tệ nếu bạn cố gắng cải thiện các tiêu chuẩn chỉ trước khi tới đợt kiểm tra thường xuyên. Chăm chỉ duy trì thực hiện - và cải thiện - các tiêu chuẩn cần phải trở thành một phần công việc bình thường, xuyên suốt tổ chức của bạn.

BSI có thể giúp bạn biến sự hoàn hảo thành thói quen?

  • Bạn có thể sử dụng phần mềm tuân thủ
  • Chúng tôi có thể đào tạo nhân viên mới để đáp ứng các tiêu chuẩn
  • Chúng tôi có thể cung cấp cho nhân viên chủ chốt của bạn khóa đào tạo bồi dưỡng để làm khơi dậy niềm đam mê với việc cải thiện kết quả hoạt động
  • Bạn sẽ có đầy đủ quyền truy cập vào các văn bản hướng dẫn để trả lời bất kỳ thắc mắc mà bạn cần.
  • Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các bản tin để giúp bạn được cập nhật thông tin thường xuyên với các tiêu chuẩn và hệ thống quản lý
  • Bạn sẽ có thể liên hệ với các chuyên gia nếu bạn cần được tư vấn - một nguồn tài nguyên vô giá

Điều quan trọng là truyền cho toàn bộ tổ chức của bạn quyết tâm để thực hiện tốt hơn như một thói quen liên tục - một phần đặc tính cốt lõi.