Chính sách Chứng nhận Doanh nghiệp

Công ty Bảo hiểm BSI tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011 và được công nhận bởi hầu hết các cơ quan kiểm định hàng đầu thế giới. Một số văn phòng BSI được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14065:2007 cho các hoạt động xác minh khí thải Nhà kính (GHG). Để gia tăng lòng tin và chứng minh sự công bằng các quy trình đánh giá, BSI tin tưởng vào nguyên tắc công khai, cũng như tôn trọng sự bảo mật chặt chẽ dữ liệu từ khách hàng.


 


Sự công bằng

Mục đích để chứng nhận hệ thống quản lý là truyền thêm lòng tin từ cộng đồng và các bên quan tâm cho tổ chức được chứng nhận hoặc xác nhận bởi BSI đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định. Sự tin tưởng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm cả năng lực quản lý và nhân viên, công bằng và nhận thức về công bằng, tránh các xung đột lợi ích. Cuối cùng, BSI theo nguyên tắc quy định trong tiêu chuẩn ISO/ IEC 17021:2011 và ISO 14065:2007 và đã bổ nhiệm các ủy ban công bằng và độc lập trên toàn thế giới với vai trò chính và bảo vệ sự công bằng bởi BSI.


Trạng thái xác nhận

BSI thực hiện thông tin truy cập công khai về trạng thái chứng nhận mỗi khách hàng thông qua danh mục Chứng chỉ và Khách hàng. Nó hiển thị các chứng chỉ ở hiện tại, bị đình chỉ hoặc bị thu hồi trong các tháng trước.

 


Chính sách đình chỉ

Trong các sự kiện bình thường, BSI không đình chỉ các khách hàng và sẽ chỉ làm như vậy trong trường hợp đặc biệt dựa trên cơ sở từng trường hợp. Khi bị đình chỉ, chứng nhận hệ thống quản lý khách hàng sẽ không hợp lệ cho đến khi hệ thống được nâng cấp. Viêc tạm đình chỉ sẽ được làm rõ trong danh mục khách hàng BSI

 


Qúa trình kháng án

Nếu bạn là khách hàng được chứng nhận hoặc xác nhận bởi BSI và có tranh chấp liên quan đến giấy chứng nhận hoặc xác nhận mà bạn không thể giải quyết hoặc thông qua Quản lý/ Đánh giá viên/ Người xác minh, hoặc với các quản lý địa phương văn phòng BSI, bạn có thể kháng án bằng văn bản cho Giám đốc điều hành văn phòng BSI ở khu vực tại quốc gia bạn. Địa chỉ mỗi văn phòng có thể được tìm thấy trong trang web cụ thể từng quốc gia.

Bất kể ở khu vực quốc gia nào, sau khi nhận được đơn khiếu nại, ủy ban kháng án độc lập sẽ được chỉ định xem xét vấn đề nào. Cuộc họp của Hội đồng phúc thẩm và các bên liên quan sẽ được triệu tập càng sớm càng tốt. Bằng chứng từ tất cả các bên sẽ được lắng nghe một cách chi tiết và ủy ban kháng án sẽ đưa ra quyết định cuối cùng thuyết phục bằng văn bản cho BSI cũng như Nguyên đơn.


Khiếu nại

Công ty Bảo hiểm BSI nhận các khiếu nại bản thân và khách hàng một cách nghiêm túc.

Khiếu nại về BSI phải được gửi bằng văn bản cho Giám đốc Điều hành Khu vực văn phòng BSI ở quốc gia bạn. Chúng tôi đảm bảo sẽ thấu hiểu mối quan tâm và đối phó với các khiếu nại một cách công bằng, nhanh chóng. Bạn sẽ đươc thông tin về quá trình và chúng tôi sẽ trả lời ngay sau khi khiếu nại bạn được nghiên cứu đầy đủ.

Khiếu nại về khách hàng được khẳng định đã đăng ký hoặc xác nhận cũng phải được gửi bằng văn bản. Sau khi đã xác nhận các chủ thể khách hàng được đăng ký hoặc xác nhận bởi BSI, chúng tôi sẽ đảm bảo họ đang xử lý thích hợp và xác nhận vấn đề này được xử lý như thế nào trong qúa trình đánh giá xác minh khách hàng tiếp theo. Vì lý do này, các khiếu nại có thể mất nhiều thời gian để giải quyết triệt để.


Hiểu biết công khai về khiếu nại.

BSI không khiếu nại chính nó hoặc bất kỳ khách hàng nào công khai trừ khi cần phải như vậy theo luật tòa án.