Các chuyên viên chúng tôi

  • Đào tạo nhân viên thẩm định kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn – vì vậy họ biết bạn cần đạt được điều gì từ khóa đào tạo.
  • Rất nhiều trong số họ là những thẩm định viên có kinh nghiệm
  • Làm việc ở rất nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau bởi lẽ đó họ hiểu những thử thách thực tế bạn gặp phải 
  • Biết cách mọi người làm việc như thế nào và có thể thay đổi thói quen, những thói quen có thể được hình thành qua thời gian
  • Sử dụng phương pháp học tăng tốc để truyền đạt và biến sự nhiệt tình thành những kết quả hữu hình
  • Được đào tạo về cách liên lạc làm thế nào để cải tiến hoạt động đánh giá

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

Cuối cùng đó là những người có thể đào tạo nhân viên bạn – không chỉ để ghi nhận sự hoàn hảo, mà còn duy trì và xây dựng nó thông qua cải tiến thường xuyên.