Tại sao đào tạo cùng với BSI?

Khi bạn làm việc cùng BSI, bạn đang cộng tác với một tổ chức hoạt động thông qua tiêu chuẩn thế giới. Chúng tôi đem lại một trong những danh sách lớn nhất các khóa đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn có sẵn từ việc đáp ứng quy định về các thiết bị y tế đến quản lý năng lượng của bạn một cách hiệu quả. Chúng tôi không chỉ đào tạo bạn đáp ứng các tiêu chuẩn – chúng tôi giúp bạn định hình, phát tiển rất nhiều tiêu chuẩn và chúng tôi thực hiện đánh giá, nhận định.

Khi bạn đào tạo cùng chúng tôi, bạn nhận được tất cả 360 độ lợi ích kiến thức chuyên môn. Chúng tôi biết những gì đánh giá viên sẽ tìm kiếm - vì vậy chúng tôi đào tạo bạn đáp ứng tiêu chuẩn đó. Chúng tôi hiểu những suy nghĩ đằng sau tiêu chuẩn- vì vậy chúng tôi truyền đạt điều đó để chèo lái và truyền cảm hứng cho nhân viên bạn.

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia làm việc trên toàn thế giới, những người có khả năng truyền tải kiến thức, kinh nghiệm và công cụ mà nhân viên bạn cần để khơi dậy sự hoàn hảo các tiêu chuẩn vào trong tổ chức của bạn. Họ có những kinh nghiệm quý báu về đào tạo và đánh giá, cũng như làm việc ở nhiều ngành kinh doanh khác nhau.

Họ biết cách nào tốt nhất để chuyển đổi tổ chức của bạn bằng việc đào tạo những người có thể thay đổi- đó là cách chúng tôi biến những kinh nghiệm chúng tôi thành chuyên môn của bạn.


Các chuyên viên chúng tôi

  • Đào tạo nhân viên thẩm định kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn – vì vậy họ biết bạn cần đạt được điều gì từ khóa đào tạo.
  • Rất nhiều trong số họ là những thẩm định viên có kinh nghiệm
  • Làm việc ở rất nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau bởi lẽ đó họ hiểu những thử thách thực tế bạn gặp phải 
  • Biết cách mọi người làm việc như thế nào và có thể thay đổi thói quen, những thói quen có thể được hình thành qua thời gian
  • Sử dụng phương pháp học tăng tốc để truyền đạt và biến sự nhiệt tình thành những kết quả hữu hình
  • Được đào tạo về cách liên lạc làm thế nào để cải tiến hoạt động đánh giá

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn

Cuối cùng đó là những người có thể đào tạo nhân viên bạn – không chỉ để ghi nhận sự hoàn hảo, mà còn duy trì và xây dựng nó thông qua cải tiến thường xuyên.