Đào tạo từ xa

Tại sao chọn đào tạo từ xa?

Đào tạo từ xa giúp việc học nằm trong tầm tay bạn. Bạn có thể thực hiện trong ngày làm việc để đạt được một chứng chỉ hoặc bằng cấp thể hiện mức độ đào tạo cao hơn trong chủ đề được chọn.


 


Hãy chọn học từ xa nếu:

  • Bạn muốn linh hoạt trong việc học tại địa điểm và thời gian thuận tiện cho bạn
  • Bạn muốn mình có thể thiết kế các bài tập và nội dung cho tổ chức của bạn

 


Các khóa học từ xa

Bằng Quản lý chất lượng BSI

Đây là điều lý tưởng đối với tất cả những người tham gia vào việc quản lý chất lượng chiến lược hoặc thực hiện quản lý và cải tiến quy trình ở cấp độ tổ chức cũng như những người muốn đạt được sự chuyên nghiệp và mang lại lợi ích cho tổ chức.

Chứng chỉ BSI cho các hệ thống quản lý Môi trường

Chương trình này đem lại việc học linh động nhất và được thiết kế cho những người có trách nhiệm với EMS hoặc trách nhiệm hoạt động – mà không làm gián đoạn cam kết làm việc.

Chứng chỉ BSI cho các hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

Những người có vai trò quản lý và hoạt động sẽ đạt được những thành quả cho việc học từ xa – cũng như đem lại những kiến thức sâu hơn về an toàn, sức khỏe và những ứng dụng thực tế đối với tổ chức của bạn