Sổ tay Tiếp cận thị trường

Sổ tay Tiếp cận thị trường

Red Overlay
Little book of market access
Little book of market access
Red Overlay

Tải xuống bản sao sổ tay Tiếp cận thị trường

Tập tài liệu hữu ích này là hướng dẫn tham khảo nhanh về một số giải pháp tiếp cận thị trường chính mà BSI cung cấp và các giải pháp thường được các tổ chức  cho các sản phẩm.

Hướng dẫn này có thể được sử dụng bởi các tổ chức trong toàn bộ chuỗi cung ứng: nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà nhập khẩu hoặc những người tham gia vào các hoạt động thực thi quy định và giám sát thị trường.

Nó có thể giúp hiểu được bối cảnh tuân thủ quốc tế đang tiếp tục phát triển và các quy tắc và quy định quản lý các sản phẩm được đưa ra thị trường có thể khác nhau giữa các quốc gia. Do đó, điều quan trọng là các doanh nghiệp có thể điều hướng hiệu quả bối cảnh này để duy trì khả năng cạnh tranh, đạt được tham vọng tăng trưởng và khả năng phục hồi.

Tải xuống hướng dẫn ngay hôm nay bằng cách hoàn thành biểu mẫu bên dưới.

Related content