UkrSEPRO

Hệ thống chứng nhận UkrSEPRO chứng minh tính phù hợp sản phẩm các tiêu chuẩn và các nguyên tắc kỹ thuật được yêu cầu bởi chính phủ Ukraine.

Một vài sản phẩm có thể dựa trên chứng nhận bắt buộc. Nhưng không thể xuất khẩu và phân phối sản phẩm chưa được cấp chứng chỉ trong hệ thồng UkrSepro.

Cũng có một vài chứng nhận tự nguyện đem lại nhiều uy tín hơn cho các hàng hóa nhập khẩu vào Ukraine. Lợi ích chứng chỉ này là sản phẩm bạn sẽ được xem xét với sự tin tưởng lớn hơn từ khách hàng người Ukraina.