Thông tin Kitemark cho người quy định

Dù bạn làm trong lĩnh vực mua bán nào, BSI biết bạn thường xuyên phải giải quyết những yêu cầu, hạn chế khác nhau. Công cụ như Kitemark có thể giúp bạn đáp ứng được những thách thức này, dành được sự tự tin, tôn trọng các bên liên quan cũng như khách hàng.  

Kitemark là biểu tượng chứng nhận sản phẩm, dịch vụ lâu năm, đáng tin cậy nhất tại Anh. Bằng cách mua, quy định rõ những sản phẩm hoặc dịch vụ Kitemark cho các dự án, bạn có thể thêm sự bảo đảm chắc chắn vào quyết định mua sắm.Lợi ích quy định rõ ràng chứng nhận Kitemark

Bằng việc quy định rõ chứng nhận Kitemark trong các dự án, các vụ đấu thầu, các hoạt động mua sắm, bạn có thể đạt được những lợi ích mà những chứng nhận chất lượng khác không thể mang lại:

  • Chứng minh tốt nhất quy trình mua sắm 
  • Giảm rủi ro, củng cố trách nhiệm hợp tác
  • Đạt được giá trị tốt nhất
  • Đưa ra được những quyết định nhanh chóng
  • Cung cấp chất lượng thích hợp, đáng tin cậy
  • Tiết kiệm thời gian, tiền bạc
  • Lợi ích từ sự hỗ trợ độc lập
  • Chứng minh cam kết
  • Lợi ích từ hiệp hội với nhãn hiệu kinh doanh