Marine Directive 96/98/EC

The MED covers any ship flying a flag of an EEA member state. The UK Competent Body is the Maritime and Coastguard Agency (MCA) formerly the Marine Safety Agency (MSA). Conformity assessment is through a Notified Body, such as BSI, and the compliance mark is the Ship's Wheel.

The MED covers a vast array of equipment, covering all aspects of a ships safety.

Annex A.1 - lists equipment that requires the assistance of a Notified Body for conformity assessment.

The equipment is listed under the following headings:

  1. Life-saving appliances
  2. Marine-pollution prevention
  3. Fire protection
  4. Navigation equipment
  5. Radio-communication equipment

Along with the specific item designations, this Annex lists the applicable SOLAS regulations and International testing standards that must be used and the Modules for conformity assessment.

Annex A.2 -    lists equipment for which no detailed testing standards exist in International instruments and as such will require the application of relevant national standards. Therefore, there are no specific conformity assessment requirements.

BSI are currently accredited for 42 of the product lines listed in Annex A.1 under Life Saving Appliances and Fire Protection and will be increasing this coverage in the future.


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.