Chỉ thị 90/396/EEC | BSI đối với các ứng dụng năng lượng khí đốt

BSI là cơ quan thông báo cho Chỉ thị với các ứng dụng khí đốt và có thể giúp các nhà sản xuất tuân thủ chỉ thị này cũng như tiếp cận thị trường châu Âu nhanh hơn.

Chỉ thị Hội đồng 90/396/EEC (‘chỉ thị về ứng dụng năng lượng khí đốt’) liên quan đến các ứng dụng đốt cháy năng lượng khí đốt được thông qua năm 1990. Chỉ thị được dựa trên phương pháp mới và bao gồm những yêu cầu cần thiết mà ứng dụng phải đáp ứng khi nó được bày bán ở thị trường Châu Âu. Chỉ thị không thể hiện các yêu cầu phải được đáp ứng như thế nào, chính vì vậy tạo ra sự linh động cho các nhà sản xuất liên quan đến các giải pháp kỹ thuật được thông qua.

Chỉ thị được được thực hiện ở Anh theo quy định về (An toàn) Ứng dụng khí đốt 1992 (SI 1992/711). Việc thông qua chỉ thị 93/68/EEC (‘Chỉ thị dấu CE’) năm 1993 đem lại sửa đổi đối với chỉ thị về Ứng dụng năng lượng khí đốt được thực hiện cùng với luật lệ quốc gia thông qua Quy định về Năng lượng khí đốt (An toàn) năm 1995 (SI 1995/1629), luật lệ này có hiệu lực, mục tiêu điều khoản chuyển đổi nhất định vào 01/01/1996.

Thiết bị ứng dụng và máy móc sử dụng năng lượng khí đốt khi tuân thủ Quy định này sẽ phải thực hiện theo Chỉ thị về các Thiết bị ứng dụng năng lượng khí đốt, như đã được sửa đổi và lưu thông tự do qua Hội đồng Châu Âu.

Mỏ đốt thông gió và bộ phận làm nóng được trang bị với các mỏ đốt như vậy được xem như ứng dụng.


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.