Chỉ thị 92/42/EEC | BSI Hiệu suất nồi hơi

BSI là cơ quan Thông báo về Chỉ thị hiệu suất nồi hơi và có thể giúp các nhà sản xuất tuân thủ chỉ thị này cũng như có được sự tiếp cận thị trường Châu Âu nhanh hơn. Với hoạt động hơn 100 quốc gia trên thế giới, chúng tôi cung cấp phủ sóng và dịch vụ trên toàn cầu.

Chỉ thị về hiệu suất nồi hơi

Chỉ thị về hiệu suất nồi hơi là chỉ thị mới liên quan đến yêu cầu hiệu suất cho nồi hơi nước nóng được đốt cháy bằng chất lỏng hoặc khí gas. Các điều luật tại Anh có liên quan đó là Quy định nồi hơi (Hiệu suất) 1993 (SI 1993/3083), sửa đổi bằng Quy định nồi hơi (hiệu suất) (Sửa đổi) năm 1994 (SI 1994/3083).

Chỉ thị hình thành một phần chương trình SAVE từ Hội đồng Châu Âu (Những hành động cụ thể cho Hiệu suất sử dụng năng lượng) và liên quan đến cải thiện hiệu suất năng lượng, tiếp đó giảm lượng khí thải Các-bon theo tiêu chuẩn, nhiệt độ thấp và ngưng tụ khí gas, một loạt nồi hơi được sản xuất với đầu ra từ 4 đến 400kW.

Quy định chỉ rõ mức hiệu suất thấp nhất mà nồi hơi nước nóng được bày bán ở Vương quốc Anh phải vận hành trong khi chạy toàn bộ điều kiện hoặc một phần điều kiện


 

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

  • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
  • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
  • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
  • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.