Các chỉ thị Châu Âu

Với tình trạng các Cơ quan thông báo cho rất nhiều chỉ thị chung Châu Âu, BSI có thể đưa ra một trong những dịch vụ chứng nhận toàn diện nhất về nhãn hiệu CE trên thế giới và có đội ngũ chuyên gia am hiểu tường tận về yêu cầu mỗi chỉ thị đối với từng sản phẩm – làm cho cuộc sống bạn trở nên dễ dàng hơn.  

Các chỉ thị Châu Âu


Các chỉ thị Châu Âu mà BSI không phải là cơ quan Thông báo cho:

 • Lắp đặt đường cáp cho hành khách -2000/9/EC/
 • Hiệu quả năng lượng: Tủ lạnh và tủ đông dân dụng- 96/57/EC
 • Chất nổ dân dụng - 93/15/EEC
 • Bao bì và đóng gói chất thải - 94/62/EC
 • Chỉ thị 94/25/EC về tàu thủy phục vụ giải trí
 • Tàu áp suất đơn - 87/404/EEC
 • Đồ chơi - 88/378/EEC

 


Tại sao chọn BSI để chứng nhận sản phẩm

Là một cơ quan thông báo, chúng tôi được tin cậy trên toàn thế giới trong việc đảm bảo sản phẩm, thiết bị đáp ứng các chỉ thị chứng nhận sản phẩm và tiến trình chứng nhận.

 • Kinh nghiệm – BSI là một trong những cơ quan Thông báo toàn diện và được tin cậy nhất thế giới với các chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong việc giúp đỡ khách hàng thông qua các quy trình phức tạp.
 • Tiếp cận và sẵn sàng – đội ngũ nhân viên nhiệt huyết chúng tôi luôn sẵn sàng và đón chờ để giúp bạn thực hiện các nhu cầu chứng nhận sản phẩm được chọn.
 • Tốc độ thị trường – các chuyên gia chuyên môn cao cho phép BSI có thể cung cấp một trong những dịch vụ tốc độ cao nhất trên thị trường thông qua việc đem lại cho bạn những lợi thế và khởi đầu nhanh hơn đối thủ
 • Tiếp cận thị trường – là một tổ chức toàn cầu, BSI có thể giúp bạn đạt được những thành công trong thị trường và dòng chảy kinh doanh trên thế giới thông qua hệ thống hơn 50 văn phòng trên toàn cầu ở 120 thị trường quốc trế.