Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

Thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

Thử nghiệm, xác minh và chứng nhận các sản phẩm và dịch vụ để bạn có thể tiếp cận thị trường, tuân thủ, đổi mới và tạo ra khác biệt đáng tin cậy.

Thử nghiệm, xác minh và chứng nhận các sản phẩm và dịch vụ để bạn có thể tiếp cận thị trường, tuân thủ, đổi mới và tạo ra khác biệt đáng tin cậy.

Red Overlay
thử nghiệm mũ bảo hiểm
thử nghiệm mũ bảo hiểm
Red Overlay

BSI Kitemark

BSI cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm bao gồm phát triển sản phẩm mới, đánh giá trước, phân tích khoảng cách, thử nghiệm hàng loạt và thử nghiệm tuân thủ đầy đủ. BSI – Cơ quan thông báo về Dấu CE, Cơ quan được phê duyệt Dấu UKCA và chủ sở hữu chứng nhận Kitemark BSI – có một trong những khả năng thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm rộng nhất trên thế giới mang lại cho bạn sự tự tin vào sản phẩm của mình và giúp bạn tiếp cận thị trường toàn cầu.

Bàn tay quanh quả cầu màu cam

Hỗ trợ các tổ chức trên toàn thế giới tuân thủ, đổi mới và cộng tác cùng nhau

Tại sao nên hợp tác với BSI như một đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm đánh tin cậy?

  • Chúng tôi là Cơ quan thông báo về Dấu CE và Cơ quan được phê duyệt Dấu UKCA

  • Hơn năm mươi năm kinh nghiệm trong thử nghiệm và chứng nhận sản phẩm

  • Các phòng thí nghiệm thử nghiệm được công nhận tại Trung tâm Xuất sắc (Centre of Excellence) của chúng tôi

  • Chúng tôi cung cấp một sự kết hợp độc đáo của các giải pháp tiếp cận thị trường bao gồm chứng nhận Kitemark BSI