Chứng nhận sản phẩm

BSI cung cấp đầy đủ các dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận bao gồm trước - đánh giá, phân tích lỗ hổng, thử nghiệm hàng loạt và kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ. BSI –Cơ quan Thông báo cho Nhãn hiệu CE và chủ sở hữu Kitemark đáng tin cậy – một trong những thử nghiệm và chứng nhận rộng rãi nhất trên thế giới đem lại cho bạn sự tự tin trong các sản phẩm và giúp bạn có thể hòa nhập vào các thị trường toàn cầu


Nhãn hiệu CE

Các chuyên gia chúng tôi có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu Nhãn hiệu CE và nhanh chóng, dễ dàng hòa nhập vào thị trường châu Âu.

Kitemark

Đạt được chứng nhận Kitemark để biểu thị sự tin tưởng, an toàn, chất lượng sản phẩm và dịch vụ 


Danh mục Kitemark

Tìm kiếm Danh mục Kitemark cho doanh nghiệp hay các sản phẩm Kitemark hoặc để xác minh giấy phép.

Tăng trưởng Xanh

Tìm hiểu làm thế nào để sáng kiến mới này có thể cải thiện hiệu quả năng lượng các tòa nhà mang lại lợi ích cho doanh nghiệp bạn


Các ngành công nghiệp và lĩnh vực được chứng nhận sản phẩm


Đề án Chứng nhận