Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm

Red Overlay
Red Overlay

BSI cung cấp đầy đủ các dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận bao gồm trước - đánh giá, phân tích lỗ hổng, thử nghiệm hàng loạt và kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ. BSI –Cơ quan Thông báo cho Nhãn hiệu CE và chủ sở hữu Kitemark đáng tin cậy – một trong những thử nghiệm và chứng nhận rộng rãi nhất trên thế giới đem lại cho bạn sự tự tin trong các sản phẩm và giúp bạn có thể hòa nhập vào các thị trường toàn cầu