Tại sao chứng nhận với BSI?

Trong hơn 100 năm qua, chúng tôi đã đi đầu trong các tiêu chuẩn. Bằng cách xác nhận với BSI bạn sẽ chứng minh cho khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, nhân viên và các nhà đầu tư Bạn không chỉ thực hiện tốt Tiêu chuẩn và được tín nhiệm trong ngành công nghiệp mà còn chọn làm việc với các tổ chức phát triển.

Với hơn 80.000 khách hàng được xác nhận và đánh giá viên toàn thời gian, hơn bất kỳ cơ quan chứng nhận nào khác trên thế giới, chúng tôi là một trong những cơ quan chứng nhận lớn nhất và giàu kinh nghiệm nhất bạn có thể tìm thấy. Điều này có nghĩa bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất từ cuộc đánh giá và chứng nhận với ít sự gián đoạn và chi phí cho các hoạt động.

Một khi bạn đã được chứng nhận, chúng tôi sẽ đánh giá thường xuyên để đảm bảo bạn tiếp tục làm việc với các thông số kỹ thuật tốt nhất đặt ra trong các tiêu chuẩn hoặc đề án. Chúng tôi gắn kết kinh nghiệm trong ngành công nghiệp đánh giá với nhu cầu cụ thể, do đó, họ có những kiến thức sâu rộng.

Tìm hiểu thêm về BSI Excellerator

Lợi ích chứng nhận BSI

 • Chúng giúp bạn chứng minh cho các bên liên quan doanh nghiệp bạn hoạt động hiệu quả.
 • Qúa trình đạt được và duy trì chứng nhận giúp đảm bảo bạn đang cải thiện liên tục.
 • Qúa trình đánh giá thường xuyên tăng cường trách nhiệm, cam kết và động lực của nhân viên.
 • Bạn sẽ đạt được kết quả hoạt động tổng thể tốt hơn và cắt giảm được chi phí.
 • Bạn sẽ mở rộng cơ hội thị trường.
 • Bạn sẽ nhận được Báo cáo Excellertor đặc biệt từ chúng tôi.

Hệ thống quản lý hiệu quả có thể làm được gì?

 • Quản lý rủi ro xã hội, môi trường và tài chính.
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động
 • Giảm chi phí
 • Tăng sự hài lòng từ khách hàng và các bên liên quan
 • Bảo vệ thương hiệu và uy tín
 • Hủy bỏ rào cản đối với thương hiệu
 • Tạo sự minh bạch rõ ràng cho thị trường.