Danh mục khách hàng được chứng nhận

Tìm kiếm danh mục khách hàng 

Muốn biết các tổ chức khác đang làm gì với các tiêu chuẩn? Nó có thể giúp bạn biết được những gì bạn đang cạnh tranh, hoặc để xác định các lĩnh vực bạn có điểm yếu bởi các quá trình vượt trội, đối thủ cạnh tranh có thể sử dụng.

Danh mục khách hàng chúng tôi liệt kê tất cả các tổ chức đăng ký trong các tiêu chuẩn chúng tôi, bất kỳ nơi nào trên thế giới.Chứng nhận

Tìm kiếm danh mục khách hàng đã đăng ký một cách nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy các chứng chỉ có hiệu lực, các nhà cung cấp tiềm năng.

Giấy phép Kitemark

Tìm kiếm danh mục giấy phép Kitemark để tìm hoặc xác minh người mua và người bán sản phẩm và dịch vụ Kitemark