Năng lượng và tiện ích

Nâng cao hiệu quả năng lượng chưa bao giờ là vấn đề được đề cao trong công tác kinh doanh. Giá nhiên liệu tăng cao tức là giảm thiểu sử dụng năng lượng có ý nghĩa về mặt kinh tế, trong khi đó tăng cường các nghiên cứu về biến đổi khí hậu có ý nghĩa về mặt xã hội và môi trường. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có thể giúp các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này. Chúng tôi còn cung cấp rất nhiều thông tin về các tiện ích như hệ thống quản lý chất lượng, thông số kỹ thuật và bộ tài liệu, các quy trình đo đạc.


 

Mua tài liệu BS EN ISO 50001:2011 

Hệ thống quản lý năng lượng. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Giá:

 

162,00 bảng Anh

 

Giá dành cho hội viên:

 

81,00 bảng Anh


Chứng nhận năng lượng

Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001

Việc quản lý năng lượng một cách hiệu quả không chỉ tốt cho việc kinh doanh mà nó còn dần trở thành một yêu cầu. Và cách tốt nhất để đạt được yêu cầu đó, là sở hữu tiêu chuẩn ISO 50001. Tiêu chuẩn quốc tế này chỉ ra các biện pháp quản lý năng lượng tốt nhất trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận ISO 50001

 

Tổ chức Green Deal 

Cắt giảm khí thải cácbon và cải thiện hiệu quả năng lượng của các khu dân cư và các tòa nhà thương mại bằng cách trang bị thêm những sản phẩm năng lượng hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận Green Deal

 

Kiểm định lượng khí thải cácbon - CFV

We can verify your carbon footprint statement through our independent verification process.  This can reassure regulators, customers, employees, shareholders, potential investors, environmental groups, the media and even your competitors, of the integrity, completeness and transparency of your carbon footprint calculations.

Chúng tôi có thể chứng nhận bản cáo về lượng khí thải cácbon của các doanh nghiệp thông qua quá trình kiểm định độc lập của mình. Việc kiểm định này nhằm cam đoan với các nhà làm luật, khách hàng, nhân viên, cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng, các đơn vị môi trường, truyền thông và thậm chí cả với đối thủ cạnh tranh về sự toàn vẹn, đầy đủ và minh bạch trong việc tính toán lượng khí thải cácbon của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận CFV


Chứng nhận sản phẩm năng lượng

Chứng nhận sản phẩm năng lượng là cơ hội để các tổ chức chứng minh được cam kết cải thiện việc cắt giảm sử dụng năng lượng cũng như đảm bảo các sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu cần thiết.

Các chứng nhận sản phẩm bao gồm:

Chứng nhận về việc kiểm định giảm thiểu năng lượng

 

Chứng nhận về phương pháp tạo điện, nhiệt mới thay thế cho phương pháp truyền thống

 

Chứng nhận về hệ thống đánh giá năng lượng cho cửa sổ