Xây dựng

Chúng tôi hiểu sự phức tạp và tính cạnh tranh trong ngành xây dựng, và những thử thách do ngành này mang lại sẽ tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội nâng cao lợi nhuận, giảm thiểu chi phí và cải thiện khả năng dự báo. Cho dù các Doanh nghiệp đang tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, các tòa nhà, công trình công cộng, công trình tư nhân hay PPP, chúng tôi đều hiểu các thách thức mà các Doanh nghiệp này đang phải đối mặt bao gồm quản trị rủi ro tài chính, phân phối hiệu quả, hoặc đáp ứng các yêu cầu về mặt pháp lý và yêu cầu về mặt môi trường. Thêm vào đó, chúng tôi còn nhận ra sự cần thiết trong việc tìm kiếm các giải pháp đổi mới, đồng thời vẫn tránh được dự án tràn lan.

Chúng tôi giúp đỡ hàng nghìn Doanh nghiệp xây dựng kiểm soát các rủi ro, những giải pháp của chúng tôi sẽ hỗ trợ việc vận hành một cách hiệu quả, quản lý tuân thủ và quản trị rủi ro hàng ngày, mở rộng sự hợp tác và quản lý chuỗi cung ứng thành công hơn.


Là lợi thế kỹ thuật của doanh nghiệp

Các khách hàng chia sẻ với chúng tôi rằng họ lựa chọn dịch vụ của chúng tôi vì trình độ chuyên môn và kiến thức của đội ngũ kỹ thuật, phạm vị địa lý và sự hỗ trợ mà họ nhận được từ chúng tôi.


Là lợi thế thương mại của doanh nghiệp

Việc áp dụng các tiêu chuẩn và chứng nhận của BSI giúp các khách hàng của chúng tôi truyền tải niềm tin và thu hút các khách hàng mới, cũng như dành được lợi thế cạnh tranh. Các khách hàng của chúng tôi chia sẻ rằng họ có thể tăng tốc cho giai đoạn trước vòng loại thầu, vì chứng nhận của BSI là bằng chứng cụ thể để minh chứng cho một Doanh nghiệp uy tín.


Ví dụ thực tiễn trong ngành xây dựng

Từ những vấn đề về y tế và an toàn cho đến các sản phẩm xây dựng, chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp trong ngành xây dựng để giúp họ giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả, quản lý chuỗi cung ứng cũng như đối mặt với vấn đề tuân thủ.

 Làm thế nào các tổ chức thấy được lợi ích từ việc thực hiện theo các tiêu chuẩn?

 Costain – hệ thống quản lý tích hợp (PDF)

Britannia Construction – nâng cao hiệu quả thông qua việc tuân thủ (PDF)

H+H – mở cửa cho công tác thầu xây dựng (PDF)

TC Industries – tập trung quản lý môi trường (PDF)

Morgan Lovell – cải thiện quản lý năng lượng (PDF)

Howarth Windows & Doors – sự khác biệt khi có chứng nhận sản phẩm (PDF)

Redhill Manufacturing - dẫn đầu trong cạnh tranh khi có chứng nhận sản phẩm (PDF)

Deceuninck – Chứng nhận sản phẩm hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh cho Deceuninck (PDF)

VolkerFitzpatrick – tiến tới các hợp đồng mới nhanh hơn (PDF)

Fabweld Steel Products – Niềm tin khách hàng và tăng nhuệ khí: những lợi ích song hành của chứng nhận sản phẩm (PDF)

Nationwide – hợp nhất chứng nhận của các tiêu chuẩn (PDF)

Metsec – xác nhận của BIM về thiết kế và xây dựng (PDF)