Ngành hàng không vũ trụ

Chất lượng, sự an toàn và tin cậy là những giá trị quan trọng đối với ngành hàng không. Những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi giúp các tổ chức nâng cao sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu về quy định, độ an toàn và tin cậy, đảm bảo tính nhất quán về chất lượng trong suốt chuỗi cung ứng.


Các tiêu chuẩn AS/EN 9100 đang dần thay đổi

Các tiêu chuẩn AS/EN 9100 là những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, đang dần thay đổi. Hiện nay, tất cả các tổ chức đang sở hữu chứng nhận AS/EN 9100/9110/9120 cần hoàn tất việc chuyển đổi sang chứng nhận mới cho đến ngày 15 tháng 08 năm 2018. Tất cả công việc đánh giá sau ngày 15 tháng 06 năm 2017 sẽ nằm trong các tiêu chuẩn sửa đổi.

Tìm hiểu thêm tại đây 


Cập nhật sửa đổi tiêu chuẩn AS 9100 – Tháng 09 năm 2016

Các tiêu chuẩn AS/EN/JISQ 9100 của bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ngành hàng không đang được cập nhật thêm để phản ánh những sự thay đổi trong ISO 9002:2015, đây là nền tảng cho các tiêu chuẩn này.

 

Tiêu chuẩn AS 9100D vừa xuất bản bằng phiên bản Tiếng Anh và được phát hành vào đầu tháng mười. Các phiên bản bằng ngôn ngữ khác đang được tiến hành dịch nhưng chúng tôi chưa xác định được ngày phát hành cụ thể.


Việc sửa đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hiện hành?

Mặc dù đã có chứng nhận AS 9100, AS/EN 9100, hoặc JISQ 9100, các tổ chức vẫn có thể thực hiện kế hoạch chuyển đổi chứng nhận mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý của mình.

Tất cả các tổ chức có chứng nhận tiêu chuẩn hiện hành cần thực hiện chuyển đổi sang chứng nhận mới cho đến ngày 15 tháng 09 năm 2018 - ngày này sẽ không thay đổi.

 

Càng chuyển đổi chứng nhận sớm, các tổ chức sẽ càng có lợi.


Chứng nhận hàng không

Quản lý chất lượng hàng không theo tiêu chuẩn AS9100

Đây là tiêu chuẩn ngành được công nhận về quản lý chất lượng và quản lý rủi ro. Đặt sự an toàn và độ tin cậy lên hàng đầu và học hỏi từ những dẫn chứng cụ thể về các công ty hàng không hàng đầu thế giới.

Tìm hiểu thêm về chứng nhận AS9100

Quality, reliability and safety are critical values for the aerospace industry. Our products and services can help your organization enhance customer satisfaction, meet regulatory, safety and reliability requirements, and ensure consistency of quality throughout the supply chain.

Chất lượng, sự an toàn và tin cậy là những giá trị quan trọng đối với ngành hàng không. Những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi giúp các tổ chức nâng cao sự hài lòng của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu về quy định, độ an toàn và tin cậy, đảm bảo tính nhất quán về chất lượng trong suốt chuỗi cung ứng.


AS/EN 9100 series is changing

Các tiêu chuẩn AS/EN 9100 đang dần thay đổi

 

AS/EN 9100 series, the aerospace quality management system standards that are based on ISO 9001 are changing. All organizations currently certified to AS/EN 9100/9110/9120 will need to successfully transition by 15th September 2018. All audits after 15 June 2017 will be to the revised standards.

Các tiêu chuẩn AS/EN 9100 là những tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001, đang dần thay đổi. Hiện nay, tất cả các tổ chức đang sở hữu chứng nhận AS/EN 9100/9110/9120 cần hoàn tất việc chuyển đổi sang chứng nhận mới cho đến ngày 15 tháng 08 năm 2018. Tất cả công việc kiểm toán sau ngày 15 tháng 06 năm 2017 sẽ nằm trong các tiêu chuẩn sửa đổi.

Find out more here

Tìm hiểu thêm tại đây 


AS 9100 revision update – September 2016

Cập nhật sửa đổi tiêu chuẩn AS 9100 – Tháng 09 năm 2016

The AS/EN/JISQ 9100 series of quality management standards for the aerospace industry are being updated to reflect the changes in the revised ISO 9001:2015 upon which the standards are based. 

Các tiêu chuẩn AS/EN/JISQ 9100 của bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng ngành hàng không đang được cập nhật thêm để phản ánh những sự thay đổi trong ISO 9002:2015 sửa đổi, đây là nền tảng cho các tiêu chuẩn này.

AS 9100D has just been published in English, and the EN version is due out in early October. Translation into other languages is underway, but currently we cannot give an indication of when they will be available

Tiêu chuẩn AS 9100D vừa xuất bản bằng phiên bản Tiếng Anh và được phát hành vào đầu tháng mười. Các phiên bản bằng ngôn ngữ khác đang được tiến hành dịch nhưng chúng tôi chưa xác định được ngày phát hành cụ thể.


What does this mean for clients who are certified to the current version of the standard?

Việc sửa đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hiện hành?

No matter whether you are certified to AS 9100, AS/EN 9100, or JISQ 9100, you can still start your transition plans irrespective of where you are located.

Mặc dù đã có chứng nhận AS 9100, AS/EN 9100, hoặc JISQ 9100, các tổ chức vẫn có thể thực hiện kế hoạch chuyển đổi chứng nhận mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý của mình.

All clients who are certified to the current version of the standards will need to transition to the new version of the standard by 15th September 2018. This date remains unchanged.

Tất cả các tổ chức có chứng nhận tiêu chuẩn hiện hành cần thực hiện chuyển đổi sang chứng nhận mới cho đến ngày 15 tháng 09 năm 2018 - ngày này sẽ không thay đổi.

The sooner you start your transition preparations the sooner you will benefit.

Càng chuyển đổi chứng nhận sớm, các tổ chức sẽ càng có lợi hơn.


Aerospace certification

Chứng nhận hàng không


 

AS9100 Aerospace Quality Management

Quản lý chất lượng hàng không theo tiêu chuẩn AS9100

Navigate the many regulations of the aerospace industry and achieve full compliance with AS9100 (BS EN 9100).  This is the industry-recognized standard of quality and risk management. Put safety and reliability first and follow the example of the world’s leading aerospace companies.

Điều hướng các quy định của ngành hàng không và tuân thủ chặt chẽ AS9100 (BS EN 9100). Đây là tiêu chuẩn ngành được công nhận về quản lý chất lượng và quản lý rủi ro. Đặt sự an toàn và độ tin cậy lên hàng đầu và học hỏi từ những dẫn chứng cụ thể về các công ty hàng không hàng đầu thế giới.

Find out more about AS9100 certificatioTìm hiểu thêm về chứng nhận AS9100