ISO/TS 16949 đang thay đổi

ISO/TS 16949, tiêu chuẩn quản lý chất lượng được công nhận toàn cầu cho lĩnh vực ô tô xe máy, được phát triển bởi Nhóm công tác đặc biệt về ô tô Thế giới (IATF). IATF đã giới thiệu một phiên bản mới về các luật lệ, phiên bản số 4. Thời gian cho phép thực hiện tiêu chuẩn kết thúc vào 01/04/2014.

Tìm hiểu thêm về IATF


Những thay đổi chính và những ảnh hưởng đến doanh nghiệp bạn?

 

  • Thay đổi nhằm tăng cường giá trị chứng nhận
  • Trọng tâm mới về các lĩnh vực từ hoạt động tiến trình này 
  • Hoạt động đánh giá được nhấn mạnh nhiều hơn
  • Việc nhìn nhận thay đổi chi tiết xác định có rất ít lĩnh vực không bị thay đổi. Những thay đổi đó bắt đầu ở phần 1 và kéo dài cho tới phụ lục cuối cùng.

Tóm lại, nó xuất hiện thêm những thay đổi đối với các điều luật phù hợp với chiến lược IATF trong việc “nâng tầm quan trọng”. Tổng quan và chi tiết đánh giá được chú trọng nhiều hơn, dẫn đến việc tăng cường trong khía cạnh yêu cầu và hệ quả khi không thể hiện như kỳ vọng, bây giờ càng nghiêm trọng hơn.

Để tìm hiểu nhiều hơn về phiên bản mới, hãy tải về bản PDF để có cái nhìn tổng quan hoàn chỉnh về phiên bản thứ tư.


Cái gì sẽ xảy ra tiếp theo?

BSI tồn tại để khẳng định chắc chắn với khách hàng đã có chứng nhận ISO/TS 16949, bạn có tất cả thông tin và công cụ mà bạn cần để hiểu những thay đổi đối với phiên bản mới. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để tuân thủ những luật lệ mới đó.

Hãy liên hệ với các chuyên gia chúng tôi ngay hôm nay

Hãy gọi cho chúng tôi: +84 8 3820 0066

Gửi thư điện thử cho chúng tôi:

Bây giờ, tôi quan tâm đến chứng nhận ISO 16949 – Tôi nên làm gì?

Quay lại trang ISO/TS 16949 để tìm hiểu về cách chúng tôi có thể giúp bạn trên chuyến hành trình đến với chứng nhận.