Đào tạo Quản lý Dịch vụ CNTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000

Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố hàng đầu trong quản lý dịch vụ CNTT hiệu quả và Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) liên tục là nền tảng cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp phụ thuộc vào dịch vụ CNTT. Trải nghiệm khóa đào tạo quản lý dịch vụ CNTT để đạt được chuẩn mực thực hành và tổng thể kinh doanh liên tục.

Gián đoạn trong quản lý dịch vụ CNTT có thể khiến hoạt động doanh nghiệp tạm ngừng, làm tổn hại danh tiếng của doanh nghiệp do mất thời gian và lợi nhuận. Quy tắc thực hành là vô cùng quan trọng đối với cộng đồng CNTT trong bất kỳ lĩnh vực nào. Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (ITIL) cung cấp điểm định chuẩn cho quản lý dịch vụ IT thông qua danh mục kiểm tra và thủ tục tiêu chuẩn

Khóa học điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu và đưa ra tại cơ sở hoặc thông qua chương trình công cộng

programme.


Đào tạo tại công ty


Khóa học tập trung

Tất cả các Khóa Đào Tạo Tập Trung tại BSI sử dụng kỹ thuật học tập tăng tốc bao gồm các bài giảng, bài tập và các buổi tương tác để đảm bảo hiểu đầy đủ về vấn đề.

Khóa Đào Tạo Đánh Giá Viên Nội Bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 >

  • Hiểu rõ vai trò và mục đích của quá trình quản lý dịch vụ IT theo tiêu chuẩn ISO / IEC 20000: 2011
  • Thực hiện tất cả Giai đoạn Đánh giá  Nội bộ theo tiêu chuẩn ISO / IEC 20000 (hoạch định, thực hiện, báo cáo, ghi chép, theo dõi, kết thúc)

 

Đào tạo trên lớp

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 20000 – Khóa đào tạo được chứng nhận IRCA  >

  • Giải thích  yêu cầu của tiêu chuẩn ISO / IEC 20000 trong quá trình đánh giá
  • Hoạch định, thực hiện, báo cáo và theo dõi đánh giá tiêu chuẩn ISO / IEC 20000 ITSMS theo tiêu chuẩn ISO 19011: 2002

 

Đào tạo trên lớp