Giới thiệu về khóa đào tạo ISO 9001

Hiểu về ISO 9001 thông qua giới thiệu chúng tôi về Khóa đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 

Khóa đào tạo trong một ngày được thiết kế và giảng dạy bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn hiểu về tất cả các lĩnh vực quản lý chất lượng và tầm quan trọng của nó trong việc đảm bảo kinh doanh trong tương lại cũng như sự tự tin các bên liên quan

Ai nên tham dự

 • Những người cần hiểu về ISO 9001 và nội dung của nó
 • Những người có trách nhiệm thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng
 • Những người quan tâm đến các hệ thống quản lý chất lượng
 • Những người khởi nghiệp trong lĩnh vực quản lý chất lượng
“Giới thiệu xuất sắc về các nguyên tắc tiêu chuẩn chất lượng."

Tôi học được những gì?

 • Tìm hiểu xem làm thế nào để phát triển các tiêu chuẩn trong hệ thống chất lượng của tổ chức
 • Hiểu được cấu trúc ISO 9000 và lộ trình đi đến chứng nhận
 • Học về tất cả các lĩnh vực ISO 9001:2008
 • Xây dựng tầm quan trọng hệ thống tài liệu ISO
 • Có cái nhìn tổng quan về thủ tục cấp chứng nhận 
 • Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp liên tục 

Tôi sẽ nhận được lợi ích gì?

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ:

 • Có kiến thức sâu hơn về ISO 9001 và ý nghĩa của nó
 • Hiểu được cấu trúc ISO 9001
 • Tìm hiểu xem làm thế nào để thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản lý chất lượng
 • Có khả năng chia sẻ sự hiểu biết về tầm quan trọng các tiêu chuẩn chất lượng cho tổ chức của bạn

Khóa học bao gồm những gì?

 • Ghi chú về khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Giải khát