Tối đa hóa kết quả hoạt động ISO 9001

Tối đa hóa Kết quả hoạt động ISO 9001 là một khóa học hai ngày để tăng cường những khía cạnh cải tiến liên tục của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp.

Được thiết kế để giúp các quản lý chất lượng đổi mới và tiến bộ trong vai trò của họ, học để trở nên xuất sắc nhất trong quản lý chất lượng, tối ưu hóa các quy trình doanh nghiệp và ưu tiên các hoạt động thúc đẩy cải tiến liên tục.

Bạn sẽ thu được kinh nghiệm thực hành khi sử dụng các công cụ cải thiện kinh doanh đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13053 vừa được triển khai. Và bằng việc sử dụng các công cụ này để tăng cường hệ thống chất lượng, bạn có thể chứng minh cho quản lý cao cấp bạn có thể tạo ra tác động tích cực lâu dài lên toàn tổ chức. 

 


Ai nên tham dự?

 • Các chuyên gia chất lượng ISO 9001 muốn cải tiến các kỹ năng và quy trình doanh nghiệp
Thành công bảo đảm trong tương lai bằng việc quản lý chất lượng tốt hơn hôm nay.

Tôi sẽ học gì?

 • Một phương pháp mới để giải quyết các điểm không phù hợp
 • Để xác định nhanh chóng các thay đổi đem đến lợi ích kinh doanh bền vững
 • Sử dụng các công cụ ISO 13053 như thế nào để thúc đẩy kết quả hoạt động kinh doanh
 • Làm thế nào để chinh phục quản lý cấp cao và xây dựng niềm tin vào chất lượng

 

Tôi sẽ hưởng lợi ích gì?

 • Một phương pháp có cấu trúc để giải quyết các điểm không phù hợp
 • Tự tin vượt qua thách thức từng bước một
 • Chứng minh sự cải tiến liên tục cho các khách hàng
 • Sự công nhận chuyên môn xây dựng nhận thức về các hệ thống chất lượng

Bao gồm những gì?

 • Các ghi chú khóa học
 • Bữa trưa
 • Giải khát