Đánh Giá Viên Đăng Ký ISO 9001

Đảm bảo chương trình đánh giá được thực hiện với tiêu chuẩn cao nhất do có đội nhóm có đủ trình độ là Đánh Giá Viên được Đăng Ký BSI. Đánh giá viên sẽ tiếp tục cải tiến các kỹ năng thông qua trình độ chuyên môn, dẫn đến các cải tiến cho doanh nghiệp và giá trị được tăng lên và tính tương thích của các kết quả đánh giá.


Ai nên tham dự?

 • Các đánh giá viên có kinh nghiệm
 • Các quản lý đội đánh giá lớn
 • Các đánh giá viên kinh nghiệm muốn chuyển sang công tác tư vấn

 

"Đạt trình độ là đánh giá viên đăng ký BSI thì rất thú vị và cung cấp cho kỹ năng đánh giá của tôi một đánh giá giá trị"

Tôi sẽ học gì?

 • Mang tầm quốc tế kết hợp với tính hoàn hảo và chuẩn mực thực hành, trình độ BSI sẽ tái đảm bảo cho khách hàng về các tiêu chuẩn nghiêm ngặt riêng của bạn.

Tôi sẽ được lợi gì?

 • Phát triển sự nghiệp
 • Đào tạo hoàn hảo, tiến bộ và trình độ chuyên môn
 • Đảm bảo các cuộc đánh giá mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp
 • Góp phần vào tính hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp
 • Cập nhật các phát triển mới nhất, đảm bảo kết quả thực hiện liên tục hoàn hảo 

 

Bao gồm những gì?

 • Chứng nhận khóa học
 • Được mời tham dự sự kiện độc quyền và hội thảo trực tuyến
 • Các thông tin cập nhật hàng tháng