BCI Horizon Scan Report 2021

BCI Horizon Scan Report 2021

Leading risk and threat analysis insight to help you prepare and build resilience.

Leading risk and threat analysis insight to help you prepare and build resilience.

Red Overlay
BCI Horizon Scan Report 2021
BCI Horizon Scan Report 2021
Red Overlay

Tải tài liệu tại đây

Trong ấn bản thứ 10, Báo cáo BCI Horizon Scan Report tiếp tục cung cấp cho các tổ chức thông tin chuyên sâu về sự cố gây gián đoạn lớn nhất trong vòng 12 tháng qua, cùng với những mối nguy trong tương lai đối với các tổ chức trong năm tới. Công cụ chuẩn đối sánh hữu ích này có thể tải xuống tại đây.

 

Các điểm nhấn trong báo cáo

  • Đại dịch COVID-19 có khả năng gây gián đoạn cho các tổ chức hơn bất kỳ sự cố nào được ghi nhận trước đây trong báo cáo Horizon Scan reports
  • Tác động thứ hai của COVID-19: đánh giá mức độ rủi ro đối với các vấn đề sức khỏe, sự cố về an toàn, gián đoạn trong ngành CNTT/Viễn thông và các vụ tấn công mạng đều tăng đáng kể so với những năm trước
  • Các sự cố gây gián đoạn trước đây tác động mạnh đến tính thấn và phúc lợi của người lao động
  • Hệ quả của COVID-19, người lao động cần xem xét những rủi ro mới trong năm 2021
  • Rủi ro biến đổi khí hậu hiện nay chính là mối nguy từ trung đến dài hạn đối với nhiều tổ chức
  • Số lượng các tổ chức thực hiện phân tích xu hướng dài hạn đã tăng lên đến 81,3%, cao nhất từ trước đến nay - trong đó hơn một nửa hiện đang thực hiện phân tích dựa trên cơ sở tập trung

 

Mối quan tâm hàng đầu

  • Lập kế hoạch cho những rủi ro ngoài ý muốn: Bệnh (ngoài bệnh nghề nghiệp) đã chuyển từ vị trí kế cuối trong năm 2019 lên top đầu năm nay do COVID-19
  • Tập trung vào nhân sự: Sự cố về sức khỏe và an toàn từng là yếu tố gây gián đoạn cao thứ hai và thứ ba, và nằm hạng thứ 8 và 15 đối với nhóm mỗi nguy trong tương lai
  • Nghĩ xa hơn về các hoạt động nội tại: Gián đoạn trong chuối cung ứng được dự đoán là mối nguy lớn hơn trong những năm tới
  • Lạc quan nhìn về tương lai: Các chương trình Kinh doanh liên tục ngày càng trưởng thành và tiếp tục được đầu tư tốt