BCI Horizon Scan Report 2020

BCI Horizon Scan Report 2020

Thông tin về phân tích rủi ro và mối nguy hàng đầu để giúp bạn chuẩn bị và xây dựng khả năng phục hồi.

Thông tin về phân tích rủi ro và mối nguy hàng đầu để giúp bạn chuẩn bị và xây dựng khả năng phục hồi.

Red Overlay
BCI Horizon Scan Report 2020
BCI Horizon Scan Report 2020
Red Overlay

Tải bản sao

Giờ đây với phiên bản thứ chín, BCI Horizon Scan Report tiếp tục cung cấp cho các tổ chức các thông tin quý báu về những sự cố lớn nhất trong vòng 12 tháng qua, cùng với các mối nguy trong tương lai mà tổ chức sẽ gặp phải trong năm tiếp theo. Công cụ đối chuẩn hữu ích này đã sẵn sàng để được tải xuống ngay bây giờ.

 

Các điểm nhấn trong báo cáo

 

Các phát hiện chính

  • Các sự cố về sức khỏe được đánh giá là sự gián đoạn lớn nhất trong vòng mười hai tháng qua
  • Các cuộc tấn công an ninh mạng vẫn tiếp tục gây cản trở nhưng các tổ chức đang giảm thiểu được tác động từ các cuộc tấn công này
  • Tấn công an ninh mạng, thời tiết khắc nghiệt, sự gián đoạn hoạt động của CNTT và Viễn thông vẫn là các mối nguy hàng đầu trong năm tới
  • Gián đoạn từ sự thay đổi luật định gây ra tổn thất chi phí trung bình lớn nhất đối với các tổ chức
  • Chứng nhận ISO 22301 đang phát triển và các yếu tố thúc đẩy sử dụng tiêu chuẩn được tiết lộ

Các điểm cần cân nhắc chính

  • Các tác động của việc thu hồi sản phẩm có đang bị bỏ qua không?
  • Tinh thần và phúc lợi của nhân viên có nhận được sự quan tâm thỏa đáng không?
  • Sự trưởng thành của tổ chức có tác động đến cách tiếp cận và các đầu ra khi phân tích xu hướng lâu dài không?
  • Các tổ chức có chuẩn bị cho các sự kiện tác động lớn nhưng ít có khả năng xảy ra, như là thời tiết khắc nghiệt không?