Thực hiện hệ thống quản lý phù hợp với đề án tiết kiệm năng lượng Green Deal cho các tổ chức thiết lập Green Deal

Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý đáng tin cậy và vững mạnh là điều cần thiết nếu tổ chức muốn hưởng lợi ích từ việc tham gia khuôn khổ đề án Green Deal.

Trong khóa học thực tế một ngày, hướng dẫn có kinh nghiệm sẽ giúp học viên thông qua quá trình thực hiện bằng cách giải thích khái niệm cơ sở về đề án Green Deal, các yêu cầu của Hệ thống quản lý phù hợp với PAS 2030: 2012, và làm thế nào đề án được áp dụng các phương pháp thực hành một cách tốt nhất. Sử dụng phương pháp tiếp cận từng bước, học viên sẽ hiểu phương pháp triển khai thực hiện kế hoạch, lập tài liệu cần thiết, và giám sát hệ thống quản lý, chuẩn bị chứng nhận Green Deal cho doanh nghiệp. Một loạt các bài tập thực tiễn, cùng với nguồn tài liệu nghiên cứu tại nhà sẽ giúp nghiên cứa hiệu quả  đồng thời cung cấp thông tin tham khảo trong suốt quá trình thực hiện đề án của doanh nghiệp.

 


Đối tượng tham gia

 • Các tổ chức thiếu lập đề án Green Deal
 • Trưởng phòng bộ phận kỹ thuật
 • Gíam đốc công ty
 • Đội ngũ chăm sóc khách hàng
 • Quản lý điều hành
 • Trưởng phòng chất lượng

 

Trở thành quản lý môi trường chuyên nghiệp ngay hôm nay

Nội dung khóa học

 • Xác định và tổng hợp  yêu cầu của PAS 2030: 2012 và đề án Green Deal
 • Tóm tắt khái niệm quan trọng làm cơ sở cho đề án Green Deal
 • Xác định phương pháp Trình bày
 • Xây dựng kế hoạch thực hiệnHệ thống Quản lý hiệu quả
 • Phát triển hướng đến chứng nhận Tổ chức thiết lập đề án Green Deal tại cơ quan chứng nhận như BSI

 

Lợi ích của khóa học?

 • Đánh giá tiến trình, tài liệu và các báo cáo được sử dụng trong hệ thống quản lý Green Deal
 • Cơ hội chuẩn bị kế hoạch thực hiện Hệ thống Quản lý Green Deal vững mạnh và đáng tin cậy
 • Tham gia sớm vào đề án Green Deal

 

Khóa học gồm những gì?

 • Bảng ghi chép khóa đào tạo
 • Ăn trưa
 • Đồ uống