Trình độ đánh giá viên đã đăng ký ISO 14001

Đảm bảo chương trình đánh giá được thực hiện theo tiêu chuẩn cao nhất bởi đội ngũ có chất lượng như đánh giá viên có trình độ của BSI. Đánh giá viên tiếp tục cải thiện kỹ năng thông qua trình độ, từ đó cải tiến doanh nghiệp và gia tăng giá trị cũng như tính phù hợp của các kết quả đánh giá.


Ai nên tham gia?

 • Đánh giá viên có kinh nghiệm
 • Quản lý đội ngũ đánh giá quy mô lớn
 • Đánh giá viên có kinh nghiệm mong muốn chuyển sang lĩnh vực tư vấn

 

" Đánh giá viên của BSI có trình độ, thoải mái và cung cấp đánh giá giá trị về kỹ năng đánh giá”

Nội dung khóa học?

 • Liên kết quốc tế với sự hoàn hảo và chuẩn mực thực hành, trình độ BSI tái đảm bảo cho khách hàng về các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 

Lợi ích của khóa học

 • Phát triển sự nghiệp
 • Đào tạo hoàn hảo, phát triển và trình độ chuyên môn
 • Đảm bảo đánh giá mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp
 • Đóng góp hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp
 • Luôn cập nhật phát triển mới nhất, đảm bảo sự hoàn hảo liên tục trong kết quả hoạt động

Khóa học gồm những gì?

 • Chứng nhận
 • Sự kiện đătc biệt và thư mời hội thảo
 • Cập nhật hàng tháng