Khóa học chuyển đổi đánh giá viên BS OHSAS sang EMS

Dẫn đầu trong việc cam kết môi trường thiết yếu với khóa học chuyển đổi đánh giá viên BS OHSAS sang Hệ Thống Quản Lý Môi Trường (EMS) – giúp chuyển đổi  kỹ năng đánh giá OHSAS 18001 sang tiêu chuẩn mới với ISO 14001: 2004.

Đáp ứng trách nhiệm về môi trường tạo nên lợi thế cạnh tranh - và có thể mở rộng vai trò giống như đánh giá viên sức khỏe an toàn theo BS OHSAS 18001: 2007 nhằm giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ISO 1400: 2004. Chúng tôi điều chỉnh khóa học giúp thực hiện chuyển đổi suôn sẻ sang đánh giá EMS

Các giảng viên chuyên nghiệp sẽ chia sẻ kinh nghiệm về BS OHSAS 18001: 2007 và ISO 14001: 2004 - cung cấp một cái nhìn tổng quan thực tế  về sự khác biệt. Nhìn nhận các vấn đề thiết yếu về môi trường và xác định cơ hội để cải tiến. Hiểu được mô hình ISO 14001: 2004 cũng như tác động pháp lý và thương mại của việc không tuân thủ. Và xây dựng trên kỹ năng hiện có để đánh giá hai tiêu chuẩn với mức độ chuyên môn tương đương

Khóa học  giúp đơn giản hóa việc chuyển đổi.

 


Đối tượng tham gia

 • Đánh giá viên an toàn sức khỏe  nghề nghiệp muốn tìm hiểu về BS EN ISO 14001: 2004
 •  Chuyên gia về an toàn và sức khỏe  nghề nghiệp mong muốn nâng cao kỹ năng
”Chuyên gia là người thấu hiểu các nguyên tắc với những ví dụ đơn giản”

Nội dung khóa học?

 • Hiểu được tầm quan trọng và cấu trúc của ISO 1400:2004
 • Có cái nhìn tổng quan về các vấn đề môi trường thiết yếu và tác động của chúng
 • Công nhận phương pháp quản lý hiệu quả
 • Hiểu được sự khác biệt giữa BS OHSAS 18001: 2007 và ISO 14001: 2004
 • Dễ dàng hoạch định đánh giá theo ISO 14001: 20.054 và đảm bảo tuân thủ pháp luật
 • Mở rộng kỹ năng đánh giá và giúp doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu về môi trường

 

Lợi ích nhận được?

 • Đảm bảo hệ thống quản lý môi trường hợp pháp cho doanh nghiệp
 • Đạt được và duy trì theo tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2004
 • Đạt được lợi thế cạnh tranh và tin cậy của khách hàng
 • Nhận được lợi ích từ việc tăng cường chuyên môn đánh giá nội bộ
 • Cắt giảm chi phí và tiết kiệm thời gian đào tạo tại công ty

 

Khóa học bao gồm những gì?

 • Khóa học này chỉ được đưa ra khi đào tạo trong công ty