Về trang web này

Làm thế nào kết nối với trang web BSI

Theo thời gian, các công ty muốn thêm một liên kết đến trang web của BSI trên trang web của họ để giúp người xem hiểu BSI là gì và làm gì. Hãy liên hệ với quản trị trang web nếu bạn muốn làm điều này.

Xin lưu ý: Logo BSI chỉ có thể được sử dụng trên trang web của bạn NẾU bạn đang sử dụng nó như là một liên kết đến trang web của BSI phù hợp với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Khả năng tiếp cận

BSI phấn đấu để làm cho trang web của chúng tôi truy cập đến tất cả mọi người. Để đọc thêm về cách chúng tôi đạt được điều này xin vui lòng xem báo cáo khả năng tiếp cận của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân

BSI cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

Mọi thông tin liên hệ chúng tôi về trang web

Nếu bạn muốn nói chuyện với một người nào đó liên quan đến trang web của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với quản trị trang web của chúng tôi tại: info.vietnam@bsigroup.com.