Các lĩnh vực công nghiệp

Chúng tôi hoạt động tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng hành và hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực công nghiệp. Khám phá ngay các vấn đề chính và phương pháp thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý cho lĩnh vực công nghiệp của bạn cũng như thông tin về các dịch vụ, tiêu chuẩn và chương trình liên quan từ BSI.