Ngày Tiêu chuẩn Thế giới

Ngày Tiêu chuẩn Thế giới được tổ chức kỷ niệm hàng năm công nhận những nỗ lực hợp tác để phát triển các tiêu chuẩn cả trong nước lẫn quốc tế. Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức tầm quan trọng tiêu chuẩn hóa cho nền kinh tế toàn cầu và cuộc sống nhân loại.