Nguyên tắc Không thiên vị của BSI

Không thiên vị là nguyên tắc cung cấp dịch vụ của BSI. Không thiên vị là hành động công bằng vô tư khi làm việc với mọi người và trong mọi hoạt động kinh doanh. Điều đó có nghĩa là các quyết định được đưa ra mà không chịu sự ảnh hưởng nào có thể tác động đến tính khách quan của việc ra quyết định.

Tổ chức tiêu chuẩn Vương quốc Anh (viết tắt là BSI, công ty do Royal Charter thành lập), thực hiện hoạt động của Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (NSB) tại Vương quốc Anh. BSI, cùng với các Công ty của tập đoàn, còn cung cấp danh mục một loạt giải pháp kinh doanh khác ngoài hoạt động của NSB, giúp các doanh nghiệp trên toàn thế giới cải thiện kết quả thông qua phương pháp tối ưu dựa trên Tiêu chuẩn (chẳng hạn như chứng nhận, công cụ tự đánh giá, phần mềm, kiểm tra sản phẩm, thông tin sản phẩm và đào tạo).

Tìm hiểu thêm về chính sách kinh doanh chứng nhận của BSI

Tìm hiểu thêm về nguyên tắc không thiên vị trong chứng nhận và kiểm tra sản phẩm của BSI