Làm thế nào để tham gia với những tiêu chuẩn

BSI chủ động tìm kiếm để mang tất cả mọi người với những hứng thú lớn lao trong các dự án cụ thể.

Những đại diện được tìm kiếm từ rất nhiều khu vực bao gồm: tổ chức người tiêu dùng; viện chuyên gia; cơ quan chứng nhận, thử nghiệm và thẩm tra; những thiết lập về giáo dục; cơ quan chứng nhận Vương quốc Anh; cơ quan thi hành và phòng ban chính phủ.

BSI cũng làm việc với những hiệp hội thương mại hoặc những tổ chức tương ứng như một công cụ của việc giới thiệu hầu hết những tiêu chuẩn với người dùng trong kinh doanh. Điều này cho phép việc đo lường rộng rãi về hỗ trợ và tư vấn về những tiêu chuẩn hoạt động.

Tất cả việc tham gia dựa trên tinh thần tự nguyện, và có rất nhiều cách khác nhau mà thông qua đó bạn có thể được tham gia vào việc giúp đỡ phát triển các tiêu chuẩn.

  • Đưa ra ý tưởng cho tiêu chuẩn mới
  • Xem xét và đánh giá về kế hoạch cho tiêu chuẩn mới
  • Xem xét và đánh giá về những tiêu chuẩn dự thảo (dự thảo cho đánh giá công khai – DPCs)
  • Trở thành thành viên hội đồng
  • Trở thành đại diện người tiêu dùng
  • Tham gia vào Xã hội Tiêu chuẩn Anh
  • Trở thành tác giả BSI
  • Về nhóm tham khảo  những chuyên gia khuyết tật BSI-CPI

Để xem danh sách hội đồng, cùng với điều khoản tham khảo, hãy ghé thăm trang chủ hội đồng trực tuyến và chọn một trong những nhóm ngành quan tâm được theo dõi bởi một hội đồng cụ thể. Bạn không phải đăng nhập để làm điều đó. Ghé thăm Hội đồng điện tử ngay bây giờ


Hệ thống đánh giá Dự thảo BSI

Hệ thống đánh giá Dự thảo BSI cho phép bạn bình luận về bản dự quốc gia và những tiêu chuẩn quốc tế được lựa chọn sẵn, cũng như PASs thông qua một trang điện tử dễ dùng. Bạn có thể đọc toàn bộ bản dự thảo, để lại bình luận cũng như gợi ý về nội dung bản dự thảo, những bình luận này có thể được sử dụng để giúp đỡ việc định hình tiêu chuẩn cuối cùng.