Các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi

Hãy hòa nhập với BSI

Luôn cập nhật tin tức và thông tin mới nhất BSI thông qua các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi và là người đầu tiên biết về các tiêu chuẩn, chuẩn mực thực hành ngành, hội nghị, đào tạo, Kitemark và nhiều hơn nữa. Thêm vào đó bạn có thể tương tác với chúng tôi, tham gia diễn đàn, đặt câu hỏi và chia sẻ thông tin phản hồi.


Twitter

/globalassets/Global/about-bsi/social-media/twitter-120x90.jpg

Chúng tôi có một số kênh Twitter bao gồm tất cả những gì bạn cần biết về BSI.

Vui lòng vào Follow @BSIStandards để biết thông tin chi tiết và cập nhật liên tục các tiêu chuẩn.

Vui lòng vào Follow @BSI_BSOL để đọc những tin cập nhật về sản phẩm trực tuyến lớn nhất của chúng tôi, Bristish Standards Online.

Vui lòng vào Follow @BSIsustain để tham gia những cuộc trò chuyện về tính bền vững.

 


Facebook

/globalassets/Global/about-bsi/social-media/facebook-120x90.jpg

 Like trang Facebook của chúng tôi để tham gia cộng đồng và bạn sẽ nhận những thông tin cập nhật được xuất hiện trực tiếp trên trang chủ của bạn.

 

BSI Standards dành cho những thông tin chung và những cập nhật liên tục các tiêu chuẩn.

Talking Business Continuity  dành cho những tin tức mới và những cập nhật liên tục về các vấn đề liên quan đến kinh doanh

 


LinkedIn

/globalassets/Global/about-bsi/social-media/linkedin-120x90.jpg

Nhóm LinkedIn của chúng tôi là một nơi tuyệt vời để gặp những người cùng tư tưởng.

BSI Standards là một nhóm cho những người sử dụng những tiêu chuẩn liên quan đến phát triển tiêu chuẩn hoặc có sự quan tâm đến các tiêu chuẩn này.

Talking Business Continuty  là một nhóm dành cho các chuyên gia hoạt động kinh doanh thường xuyên.

 


YouTube

/globalassets/Global/about-bsi/social-media/you-tube-120x90.jpg

Bạn có thể xem các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia, xem các diễn giả từ các sự kiện hoặc thậm chí xem video về công ty chúng tôi trên kênh YouTube.

BSI Standards - Những tiêu chuẩn BSI

BSI Kitemark

 


Các kênh truyền thông xã hội khác

Chọn kênh truyền thông xã hội phù hợp với bạn với các tùy chọn thêm dưới đây.

Tiêu chuẩn BSI trên Slidshare
Tìm và tải tài liệu quảng cáo và trình bày về tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn BSI trên
AudioBoo
Nghe các chuyên gia
và tìm ra
cách tiêu chuẩn được 
phát triển.
BSI trên Wikipedia
Các BSI là một trung tâm của kiến ​​thức để giúp bạn có được trước các tiêu chuẩn.