Chương trình Phòng thí nghiệm Liên kết (ALP)

Chương trình Phòng thí nghiệm liên kết bao gồm mạng lưới của những phòng thí nghiệm kiểm định tốt nhất trên thế giới đã được đánh giá chặt chẽ bởi BSI để đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất có thể. Chương trình phòng thí nghiệm Liên kết (ALP) của chúng tôi là sự hợp tác giúp khách hàng được hưởng lợi từ sự xuất sắc của các đối tác trong kiểm định sản phẩm cùng với chuyên môn và kinh nghiệm của BSI trong chứng nhận sản phẩm.

Những thành viên thuộc ALP chúng tôi chia sẻ cùng sự cam kết hoàn hảo như BSI và thông qua mạng lưới ALP, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong suốt quá trình thử nghiệm sản phẩm và chứng nhận, giúp đỡ để mang lại sản phẩm chất lượng và phù hợp với thị trường.

Khi một phòng thí nghiệm đã thành công thông qua các tiêu chuẩn quy định của BSI, họ cần vượt qua cuộc kiểm tra hàng năm để duy trì vị thế của họ như một thành viên ALP. Tất cả các thành viên ALP được BSI phát hành chứng nhận đánh số riêng nó khác và riêng biệt với Dấu hiệu đảm bảo Mark của chúng tôi. Ngoài các thành viên có thể nhận được biển hiệu ALP để trưng bày tại cơ sở của mình. Các thành viên của chương trình cũng có thể sử dụng logo thành viên BSI ALP mới thể hiện uy tín trên trang web của họ, trước công chúng và đồng sự của họ.

Khi BSI làm việc với một đối tác ALP về một dự án, việc kiểm định sẽ được tiến hành tại địa điểm của thành viên ALP trong khi quá trình xác nhận sẽ tiếp tục được thực hiện bởi BSI.