Thông cáo báo chí

BSI tham gia vào thị trường tư vấn US với việc mua lại EORM

BSI duy trì 15 năm tăng trưởng với doanh thu kỷ lục năm 2014

Hướng dẫn tái tạo năng lượng ở nước ngoài được công bố

2015

Bạn đang xem tất cả thông cáo báo chí năm 2015. Để xem những năm khác, vui lòng chọn bên dưới.

        > 
2015

Tin tức 2015

Ngày 23 tháng 9 năm 2015

Ba công ty đầu tiên được BSI chứng nhận sửa đổi Tiêu Chuẩn Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng trong cùng một ngày với tiêu chuẩn sửa đổi được công bố

Saulus, Overbuy và Costain là ba công ty tại Anh đầu tiên được đánh giá độc lập bởi BSI và đạt được chứng nhận sửa đổi Tiêu Chuẩn Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, ISO 9001:2015

 


Ngày 25 tháng 9 năm 2015

Tiêu chuẩn chỉ thị quản lý cơ sở vật chất được sửa đổi

 

BSI đã sửa đổi Chỉ thị BS 8536-1 cho thiết kế và xây dựng: Quy phạm thực hiện quản lý cơ sở vật chất (Cơ sở hạ tầng các công trình). Các tiêu chuẩn bao gồm gói hồ sơ BIM Cấp 2 được yêu cầu cho hợp đồng dự thầu Chính phủ.

 


 

Ngày 24 tháng 8 năm 2015

BSI được công nhận toàn cầu lần đầu tiên cho các tiêu chuẩn Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2015 từ ANAB

 

Công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp BSI, là công ty đầu tiên nhận được công nhận chính thức toàn cầu từ ANSI-ASQ (ANAB) cho các tiêu chuẩn quản lý chất lượng mới ISO 900:2015.

 

 

 


 

 

Ngày 21 tháng 8 năm 2015

Giám đốc Điều hành BSI, Howard Kerr bình luận những số liệu CBI gần đây

 

Nhiều phân ngành trong Báo cáo CBI – bao gồm kỹ thuật cơ khí và sản xuất kim loại – được cung cấp dưới con số xuất khẩu trung bình.

 

 

 


 

 

Ngày 12 tháng 8 năm 2015

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm các hợp chất hấp thụ CO2  sử dụng trong thiết bị thở được công bố

BSI đã công bố BS 8618, vật liệu hấp thụ carbon điôxít (CO2) Granular dùng để hỗ trợ sự sống, lặn, huyết áp – và các ứng dụng áp suất – Đặc điểm kỹ thuật. Thợ lặn sử dụng hỗn hợp oxy và khí thở trong khi lặn

 


 

Ngày 7 tháng 8 năm 2015

Tiêu chuẩn mới giúp ngành xây dựng giảm chất thải trong các dự án xây dựng

BSI đã công bố BS 8895-2 thiết kế hiệu quả vật liệu các dự án xây dựng – Phần 2: Quy phạm thực hiện đối với Thiết kế Ý tưởng và Thiết kế Cải tiến. Giảm thiểu và quản lý chất thải dựa trên nghị trình Bền vững tại Anh, đặc biệt là từ ngành xây dựng vốn phát sinh nhiều chất thải nhất.

 


 

Ngày 04 tháng 8 năm 2015

Thời điểm để tăng cường Xử lý Khiếu nại với tiêu chuẩn mới

BSI đã công bố BS 8543:2015 Xử lý Khiếu nại trong các tổ chức. Đây là tiêu chuẩn mới đầu tiên trong lĩnh vực này trong vài năm qua và đề ra thông lệ tốt cho quy trình xử lý khiếu nại, bao gồm hoạch định, thiết kế, vận hành, bảo trì và cải tiến

 


 

Ngày 30 tháng 7 năm 2015

Tiêu chuẩn quản lý người mới được công bố

Công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp BSI, đã công bố BS 76000 Nguồn Nhân sự - Đánh giá con người – Hệ thống quản lý – Yêu cầu và hướng dẫn. Tất cả các ý kiến từ cuộc tham vấn cộng đồng 100 ngày đã được thu thập và xem xét để phát triễn hệ thống tiêu chuẩn quản lý dựa trên các nguyên tắc cho nguồn nhân sự.

 


 

Ngày 29 tháng 7 năm 2015

Chuỗi Cơ quan Tình báo báo cáo Chỉ số Rủi ro Vi phạm Nhân quyền tăng cao

Rủi ro các tổ chức vi phạm quy định nhân quyền quốc tế đã tăng đáng kể so với quý trước do các ngành kinh tế mũi nhọn châu Á rơi vào điều kiện kinh tế khó khăn.

 


 

 

 

Ngày 16 tháng 7 năm2015

 

Hướng dẫn thuốc lá điện tử được công bố.

 

BSI đã phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Thuốc lá Điện tử (ECITA) để phát triển sản phẩm PAS 54115 thuốc lá điện tử, bao gồm thuốc lá điện tử, dung dịch điện tử, shisha điện tử và các sản phẩm liên quan – Sản xuất, nhập khẩu, kiểm tra và dán nhãn – Hướng dẫn

 

 


 

Ngày 13 tháng 7 năm 2015

Hội đồng Bổ nhiệm ở BSI

 

 

 

 

BSI xin trân trọng thông báo việc bổ nhiệm tiến sĩ Stephen Page vào vị trí Giám đốc không điều hành có hiệu lực từ ngày 1/9/2015 

 

 

.

 

 

 


 

Ngày 10  tháng 7 năm 2015

Dự thảo cuối cùng ISO 9001 Hệ thống Quản lý Chất lượng được công bố

Trong tháng 9 phiên bản 2015 ISO 9001 sẽ được công bố - phiên bản tiêu chuẩn đầu tiên kể từ năm 2000. Dự thảo tiêu chuẩn hiện đã được phát hành, trong đó kết hợp các thay đổi dựa theo phản hồi người dùng và các chuyên gia trên toàn thế giới

 


 

Ngày 9 tháng  7 năm 2015

Hướng dẫn chăm sóc bệnh mất trí nhớ mới được công bố

Theo yêu cầu năm 2012 Thủ tướng Chính phủ để cải thiện chăm sóc bệnh mất trí nhớ vào năm 2015, Quy phạm PAS 1365 về sự công nhận cộng đồng bệnh mất trí nhớ thân thiện ở Anh đã được công bố bởi BSI kết hợp với Hiệp hội Alzheimer và Bộ Y Tế

 


 

 

Ngày 3 tháng 7 năm 2015

 

Dự thảo tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 được sửa đổi

 

Là tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý môi trường đầu tiên và phổ biến rộng khắp, ISO 14001 đã giúp đỡ hơn 300.000 tổ chức cải thiện kết quả hoạt động môi trường. Để đảm bảo rằng ISO 14001 tiếp tục phục vụ các tổ chức và duy trì sự thích hợp với thị trường ngày nay, thì tiêu chuẩn đã được sửa đổi.

.

 


 

Ngày 1 tháng 7 năm 2015

Tiêu chuẩn quản lý an ninh được công bố

Công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp BSI đã công bố BS 16000 Quản lý An ninh - hướng dẫn chiến lược và vận hành. hướng dẫn này cung cấp các nguyên tắc cơ bản quản lý an ninh và mô tả những điều cần được đưa vào để quản lý an ninh hiệu quả trong mọi loại và quy mô tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới nhất cho các cửa chính được công bố.

 

BSI đã sửa đổi Quy phạm thực hiện hoạt động phòng cháy chữa cháy BS 7273-4: 2015 - Phần 4. Tiêu chuẩn đã được phát triển sử dụng đầu vào hợp tác với các ngành công nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy.

 

 

 


 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

Tiêu chuẩn khí mặt đất

 

BSI đã sửa đổi quy phạm thực hiện cho việc thiết kế các biện pháp bảo vệ các công trình khỏi metan và carbon điôxít.

 

 

 


 

 

Ngày 9 tháng 6 năm 2015

Báo cáo mới cho thấy các tiêu chuẩn đóng góp 8.2 tỷ pound vào tăng trưởng GDP

BSI ngày nay công bố các nghiên cứu độc lập từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh Tế và Doanh nghiệp (Cebr) chứng minh những lợi ích kinh tế tiêu chuẩn đối với nước Anh và đối với các doanh nghiệp độc lập tại Anh.

 


 

Ngày 3 tháng 6 2015

BSI mở rộng môi trường tư vấn và kỹ thuật với sự mua lại Hill Country Envionmental Inc

.

Công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp BSI đã mua lại Texas Hill Country Environmental Inc. Hill Country cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật môi trường để hỗ trợ các công ty  chất lượng khí thải, nước thải và chất thải nguy hại cùng các vấn đề tuân thủ quy định môi trường

 


 

Ngày 3 tháng 6 năm 2015

Thay đổi Hội đồng quản trị BSI

BSI thông báo hai sự thay đổi Hội đồng Quản trị. John Regazzi, giám đốc không điều hành đã nghỉ hưu, rời Hội đồng Quản trị ngày 31/5/2015 sau 9 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội đồng Quản trị cũng vui mừng thông báo việc bổ nhiệm Alicja Lesniak vào vị trí Gíam đốc không điều hành ngày 01/6/2015

.

 


 

Ngày 29 tháng 5 năm 2015

Bảo hiểm Nhân thọ AXA tăng cường phục hồi doanh nghiệp với chứng nhận ISO 22301

Công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản K.K thuộc tập đoàn BSI đã công nhận Bảo hiểm Nhân thọ AXA, Nhật Bản đạt ISO 22301, tiêu chuẩn quốc tế cho Hệ thống Quản lý Doanh nghiệp Liên tục. (BCMS).

 


 

Ngày 19 tháng 5 năm 2015

Tiêu chuẩn Quản lý Dịch hại được công bố

BSI gần đây đã công bố tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên các dịch vụ quản lý dịch hại, BS EN 16636 dịch vụ Quản lý Dịch hại - Các Yêu cầu và trách nhiệm - để cải thiện chất lượng các dịch vụ này trên toàn châu Âu

 


 

Ngày 12 tháng 5 năm 2015

Tiêu chuẩn đất bề mặt mới được công bố

BSI đã sửa đổi BS 3882 Đặc điểm kỹ thuật cho lớp đất bề mặt. Tiêu chuẩn này hỗ trợ cho các ngành công nghiệp cảnh quan bằng cách giảm rủi ro các chi tiết kỹ thuật định hướng người dùng

 


 

Ngày 5 tháng 5 năm 2015

Quy phạm thực hiện các ứng dụng chăm sóc sức khỏe được công bố

BSI đã phát triển PAS 277 ứng dụng Y tế và chăm sóc sức khỏe - Các chỉ tiêu chất lượng suốt vòng đời - Quy phạm thực hiện kết hợp với Innovate tại Anh

 


 

Ngày 30 tháng 4 năm 2015

Offshore renewable energy guide published

BSI đã công bố PD 6900 Đánh giá tác động môi trường cho các dự án tái tạo năng lượng ở nước ngoài - Hướng dẫn, kết hợp với Innovate UK. Hướng dẫn được phát triển với đầu vào từ RenewableUK, Tổ chức Quản lý Hàng hải (MMO) và Hàng hải Scotland cùng những tổ chức khác..

 


 

Ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tiêu chuẩn mức sống độc lập được công bố

BSI đã công bố PAS 278, các Nguyên tắc cho việc cung cấp thông tin và tư vấn cho các cá nhân để hỗ trợ cuộc sống độc lập - Quy phạm thực hiện kết hợp với Innovate UK.

.

 


 

Ngày 21 tháng 4 năm 2015

Chuỗi Tình báo Toàn cầu BSI báo cáo cho thấy sự tác động an ninh, nhân quyền và vi phạm môi trường đối với các doanh nghiệp toàn cầu

Báo cáo cho thấy rằng doanh nghiệp lỗ 33 tỷ dolla do thiên tai và lỗ 23 tỷ dolla do bị trộm cắp hàng hóa trong năm 2014. Ngoài ra, một phần ba các nhà xuất khẩu phát tirển nhanh nhất thế giới nằm ở các nước bị đánh giá là có rủi ro cao vi phạm nhân quyền hoặc môi trường

 


 

Ngày 20 tháng 4 năm 2015

BSI duy trì 15 năm tăng trưởng với doanh thu kỷ lục năm 2014

Công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp BSI đã công bố kết quả cuối năm 31/12/2014. Tăng trưởng 6% duy trì kỷ lục mức tăng trưởng doanh thu thường niên liên tục trong 15 năm

 


 

Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Tiêu chuẩn Dịch vụ dữ liệu Tài chính được công bố

BSI đã công bố PAS 156, Chi tiết để duy trì dịch vụ dữ liệu tài chính khách hàng trong đó thiết lập cách thực hiện đúng để duy trì sự chính xác cho hồ sơ khách hàng.

 


 

Ngày 31 tháng 3 năm 2015

Nhận xét dự thảo mới nhất tiêu chuẩn an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001

Tiêu chuẩn quốc tế mới quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp hiện đang được phát triển để công bố dự kiến trong tháng 10/2016. Dự thảo lần thứ hai ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp- các yêu cầu và hướng dẫn để sử dụng đã được mở dưới yêu cầu tại Anh vào 01/5/2015.

 


 

Ngày 16 tháng 3 năm 2015

Chuỗi cung ứng các doanh nghiệp hàng đầu tiếp tục bày tỏ sự quan tâm lo ngại trong ngành công nghiệp sản xuất

Một phần ba (35%) các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất rất quan ngại đến khả năng bị gián đoạn chuỗi cung ứng dựa theo nghiên cứu được đưa ra bởi công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp BSI và Viện liên tục kinh doanh (BCI)

.

 


 

Ngày 12 tháng 3 năm 2015

Hướng dẫn Thành phố thông minh mới nhất cho lãnh đạo thành phố được công bố

BSI đã công bố tài liệu hướng dẫn hỗ trợ chiến lược tiêu chuẩn hóa Thành phố thông minh. PD 8100, Thành phố thông minh tổng quan - Hướng dẫn đã được tài trợ bởi BIS (Bộ phận Cải cách & Kỹ năng) và là tiêu chuẩn mới nhất trong bộ tiêu chuẩn Thành phố Thông minh.

 


 

Ngày 10 tháng 3 năm 2015

Tiêu chuẩn giám sát từ xa CCTV được công bố 

BSI đã sửa chữa đầy đủ các tiêu chuẩn để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả hệ thống camera quan sát được lắp đặt mà không bị gặp trở ngại

.

 


 

Ngày 26 tháng 2 năm  2015

Tiêu chuẩn mới giúp doanh nghiệp xác định các tác động môi trường chính.

Công ty tiêu chuẩn kinh doanh BSI gần đây đã công bố tiêu chuẩn mới để giúp doanh nghiệp trở nên ý thức hơn các vấn đề đa dạng sinh học có thể ảnh hưởng đến các tác động môi trường

 


 

Ngày 17 tháng 2 năm  2015

Tấn công mạng được xem là mối đe dọa doanh nghiệp hàng đầu.

Tấn công mạng là mối đe doạ hàng đầu đối với các doanh nghiệp, theo báo cáo thường niên thứ 4 Horizon Scan được công bố hôm nay bởi Viện Liên tục trong Kinh doanh (BCI), kết hợp với BSI. Gían đoạn chuỗi cung ứng được báo cáo là mối đe dọa gia tăng nhanh nhất, tăng 11 điểm so với năm ngoái.

 


 

Ngày 2 tháng 2 năm 2015

Tiêu chuẩn Khả năng chấp nhận Pháp lý cho thông tin điện tử được điều chỉnh

BSI gần đây đã sửa đổi tiêu chuẩn giúp các tổ chức quản lý việc thực hiện và vận hành hệ thống quản lý thông tin điện tử. BS 10008: 2014 tác dụng chứng cứ và khả năng chấp nhận pháp lý thông tin điện tử - các chi tiết cũng cung cấp các hướng dẫn về việc lưu trữ và chuyển giao thông tin

 


 

Ngày 28 tháng 2 năm 2015

BSI trình bày các thế hệ kế tiếp rủi ro chuỗi cung ứng và các giải pháp quản lý tuân thủ.

BSI thông báo sự ra mắt Nhà quản lý Tuân thủ Cung ứng (SCM) và các giải pháp trong Mạng Đánh giá Minh bạch Rủi ro Chuỗi Cung ứng (SCREEN).

 


 

 

Ngày 14 tháng 1 năm 2015

BSI tham gia vào thị trường tư vấn US với việc mua lại EORM

Công ty tiêu chuẩn doanh nghiệp BSI hôm nay đã công bố việc mua lại công ty tư vấn Quản lý rủi ro Môi trường và Nghề nghiệp, INC (EORM) Mỹ tại San Jose, California. Từ hôm nay, EORM sẽ hoạt động dưới tên EORM - Một công ty dịch vụ chuyên nghiệp BSI.