Thông tin về các phương thức thanh toán

Để đảm bảo bạn có thể tham dự khóa học của chúng tôi, vui lòng gửi Phiếu đăng ký khóa học đến BSI hai tuần trước khi khóa học bắt đầu.  Học viên cần thực hiện thanh toán ngay sau đăng ký để được giữ chỗ.

Học viên có thể chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

  • Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng BSI
  • Chuyển khoản qua ngân hàng
  • Thanh toán bằng thẻ
  • Thanh toán qua cổng thanh toán tại website của BSI

Thông tin Ngân Hàng

  • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH BSI VIỆT NAM
  • Tài khoản: 001 510916 061
  • Ngân hàng: HSBC Việt Nam
  • Địa chỉ: 235 Đồng Khởi, Q.1, HCM
  • Swift code: HSBCVNVX