Chính sách Cookie

Bằng việc chấp nhận sử dụng cookies, chúng tôi có thể đặt cookies được mô tả dưới đây trên thiết bị của bạn

Cookies là những tệp tin văn bản chứa dung lượng nhỏ thông tin được tải đến thiết bị khi truy cập vào một website. Cookies được gửi ngược trở lại trang web nguồn trên mỗi lượt truy cập, hoặc đến một trang web khác nhận diện được cookies đó. Cookies hữu dụng nhờ việc cho phép một trang web nhận diện được thiết bị của người dùng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies tại:

Cookies thực hiện nhiều chức năng khác nhau như việc tìm kiếm giữa các trang web khác nhau một cách hiệu quả, ghi nhớ lại những tham khảo của bạn, và cải thiện trải nghiệm cho người dùng. Chúng cũng đảm bảo những quảng cáo trực tuyến xuất hiện có liên quan đến những quan tâm của bạn

Những cookies sử dụng trên trang web BSI được phân mục dựa trên danh mục trong hướng dẫn ICC UK Cookie. Một danh mục tất cả những cookies sử dụng trên trang web của BSI theo danh mục dưới đây. Trang web của BSI hoạt động hiệu quả nhất khi cookies được kích hoạt. Những cookies được sử dụng trên trang web BSI không làm hại máy tính của bạn.

Mục 1: Những Cookies cần thiết phải có

Những cookies này quan trọng để giúp cho các hoạt động trên trang web của chúng tôi cũng như việc sử dụng các chức năng của nó, ví dụ như truy cập những danh mục bảo mật của trang web. Không có những cookies này, những dịch vụ bạn yêu cầu như BSOL, mua sắm trực tuyến hay hóa đơn điện tử không thể được đáp ứng.

Mục 2: Những cookies hiệu suất

Những cookie này thu thập thông tin về cách thức khách truy cập của chúng tôi sử dụng trang web của chúng tôi, ví dụ như những trang mà khách truy cập thường ghé thăm nhất và nếu họ nhận được thông báo lỗi từ các trang web. Các cookie này không thu thập thông tin nhận dạng khách truy cập. Tất cả các thông tin thu thập được các tập tin cookie được tổng hợp và do đó vô danh. Nó chỉ được sử dụng để cải tiến cách trang web BSI của chúng tôi hoạt động.

Mục 3: Những Cookie chức năng

Những cookie này cho phép trang web của BSI ghi nhớ những lựa chọn của bạn (như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở) và tăng cường các tính năng cá nhân hơn. Những cookie này cũng có thể dùng để ghi nhớ thay đổi mà bạn đã thực hiện như các kích thước văn bản, phông chữ và các phần khác có thể tùy chỉnh của trang web. Các thông tin mà các cookie thu thập có thể được ẩn danh và hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác không bị theo dõi.

Kategorie 4: Reklamní soubory cookies

Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo liên quan đến những sở thích của bạn. Chúng dùng để hạn chế số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo cũng như đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Nó thường được đặt bởi các nhà mạng quảng cáo dưới sự cho phép của người điều hành trang web. Có khả năng ghi nhớ trang web bạn đã truy cập và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác như các nhà quảng cáo. Những cookie quảng cáo thường được liên kết đến trang chức năng được cung cấp bởi tổ chức khác.

Để không tham gia dịch vụ quả