Chính sách Cookie

Bằng việc chấp nhận sử dụng cookies, chúng tôi có thể đặt cookies được mô tả dưới đây trên thiết bị của bạn

Cookies là những tệp tin văn bản chứa dung lượng nhỏ thông tin được tải đến thiết bị khi truy cập vào một website. Cookies được gửi ngược trở lại trang web nguồn trên mỗi lượt truy cập, hoặc đến một trang web khác nhận diện được cookies đó. Cookies hữu dụng nhờ việc cho phép một trang web nhận diện được thiết bị của người dùng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookies tại:

Cookies thực hiện nhiều chức năng khác nhau như việc tìm kiếm giữa các trang web khác nhau một cách hiệu quả, ghi nhớ lại những tham khảo của bạn, và cải thiện trải nghiệm cho người dùng. Chúng cũng đảm bảo những quảng cáo trực tuyến xuất hiện có liên quan đến những quan tâm của bạn 

Những cookies sử dụng trên trang web BSI được phân mục dựa trên danh mục trong hướng dẫn ICC UK Cookie. Một danh mục tất cả những cookies sử dụng trên trang web của BSI theo danh mục dưới đây. Trang web của BSI hoạt động hiệu quả nhất khi cookies được kích hoạt. Những cookies được sử dụng trên trang web BSI không làm hại máy tính của bạn.

Mục 1: Những Cookies cần thiết phải có

Những cookies này quan trọng để giúp cho các hoạt động trên trang web của chúng tôi cũng như việc sử dụng các chức năng của nó, ví dụ như truy cập những danh mục bảo mật của trang web. Không có những cookies này, những dịch vụ bạn yêu cầu như BSOL, mua sắm trực tuyến hay hóa đơn điện tử không thể được đáp ứng.

Những cookies thuộc Mục 1 mà chúng tôi sử dụng trên trang web bao gồm:

 • Websessionstart

Cookie thiết lập để xác định bắt đầu phiên làm việc trên web của người sử dụng

 • MSCSProfile Cookie máy chủ để quản lý hồ sơ người dùng
 • SessionAuthenticationType
  Kiểm tra nếu tài khoản người dùng được xác thực thông qua athens hoặc trang web thương mại điện tử
 • UserUseInstitutionalAccountDuringSession

 kiểm tra nếu người dùng sử dụng tài khoản của tổ chức khi truy cập

 • MyDownloadsSessionId

được tạo ra để quản lý chức năng “Những tải về của tôi” (BSOL)

 • NotificationProducts

lưu giữ sản phẩm người dùng bổ sung hoặc loại bỏ các thông báo (BSOL)

 • refineSearchArea

duy trì lựa chọn tìm kiếm được chọn bởi người dùng (BSOL)

 • AddingProducts

 duy trì những sản phẩm người dùng đã bổ sung cho việc kích hoạt danh mục tùy chỉnh (BSOL)

Mục 2: Những cookies hiệu suất

These cookies collect information about how our visitors use our website, for instance, which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies do not collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how our BSI website works.

 The Category 2 Cookies that we use on our website are/ Những cookies thuộc Mục 2 mà chúng tôi sử dụng trên trang web bao gồm:

 • _utmb,_utmc,_utma,_utmz
  Những cookies Google Analytics
 • AddThisCookie
  Được sử dụng bởi chức năng thanh chia sẻ
 • WRUID được sử dụng bởi chức năng ClickTale nhằm xác định người sử dụng
 • đảm bảo rằng khách truy cập sẽ thấy cùng một phiên bản của trang web trong đó có nhiều biến thể đang được thử nghiệm
 • Cookie này được sử dụng để đánh giá hành vi người dùng dựa trên phiên bản thử nghiệm của trang

Mục 3: Những Cookie chức năng

Những cookie này cho phép trang web của BSI ghi nhớ những lựa chọn của bạn (như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực bạn đang ở) và tăng cường các tính năng cá nhân hơn. Những cookie này cũng có thể dùng để ghi nhớ thay đổi mà bạn đã thực hiện như các kích thước văn bản, phông chữ và các phần khác có thể tùy chỉnh của trang web. Các thông tin mà các cookie thu thập có thể được ẩn danh và hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác không bị theo dõi.

Những cookie mục 3 được sử dụng trên trang web bao gồm:

 • quản lý lựa chọn và tìm kiếm của người dùng theo cây tìm kiếm bên trái (duy trì cây danh mục được lựa chọn)
 •  duy trì những kết quả tìm kiếm cuối cùng
 • lưu giữ những bình chọn

Mục 4: Những Cookies quảng cáo

 

Những cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo liên quan đến những sở thích của bạn. Chúng dùng để hạn chế số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo cũng như đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Nó thường được đặt bởi các nhà mạng quảng cáo dưới sự cho phép của người điều hành trang web. Có khả năng ghi nhớ trang web bạn đã truy cập và thông tin này được chia sẻ với các tổ chức khác như các nhà quảng cáo. Những cookie quảng cáo thường được liên kết đến trang chức năng được cung cấp bởi tổ chức khác.

Những cookie mục 4 được sử dụng trên trang web bao gồm:

 • cookie chuyển hướng để theo dõi thông tin liên kết trong vòng 30 ngày
 • Những chức năng phân tích quảng cáo của Google
 1. Quảng cáo theo từ khóa trên Google - Trang web này sử dụng chức năng quảng cáo theo từ khóa của Google Adwords trên các trang web của bên thứ ba (bao gồm cả Google) để người dùng đến trang web của chúng tôi. Nó có thể có nghĩa rằng chúng tôi quảng cáo cho những lượt khách trước đó đã không hoàn thành công việc nào đó trên trang web của chúng tôi, ví dụ như sử dụng hình thức liên lạc để thực hiện yêu cầu. Đây có thể là trong các hình thức quảng cáo dựa trên trang kết quả tìm kiếm của Google, hoặc một trang trong Mạng hiển thị của Google. Các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để thực hiện quảng cáo dựa trên lượt truy cập trong quá khứ vào trang web BSI của người dùng. Tất nhiên, bất kỳ dữ liệu thu thập sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật của chúng tôi và Google. Để không tham gia dịch vụ quảng cáo theo từ khóa của Google, vui lòng thiết lập tùy chọn quảng cáo của bạn ở đây
 1.  Báo cáo phân tích Google Analytics về người dùng và sở thích - Chúng tôi đã triển khai tính năng Google Analytics dựa trên hiển thị quảng cáo (Báo cáo phân tích Google Analytics về người dùng và sở thích). Chúng tôi sẽ sử dụng các dữ liệu cung cấp bởi Phân tích Người Dùng và sở thích của Google Analytic để phát triển các trang web và nội dung liên quan sở thích của người dùng. Bạn có thể bỏ chọn tính năng Google Analytics cho hiển thị quảng cáo và tùy chỉnh Mạng hiển thị quảng cáo của Google bằng chức năng Cài đặt quảng cáo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Opt-Out Browser Add-on để vô hiệu việc theo dõi của Google Analytics

Những loại cookie khác

Những cookie này là chuyên môn hóa và hướng tới cụ thể người dùng. BSI không sử dụng bất kỳ cookie nào mà không thuộc một trong các nhóm ở trên.

 Vô hiệu hóa cookie

Trang web BSI được thiết kế để hoạt động tối ưu khi cookie được kích hoạt. Tuy nhiên, vô hiệu hóa cookie có thể được kiểm soát thông qua các thiết lập cài đặt trên trình duyệt của bạn

Vui lòng lưu ý:

Trường hợp bạn tắt cookie có thể một số tính năng trên trang web sẽ không họat động. Ngay cả khi vô hiệu hóa tất cả các cookie, một lượng nhỏ thông tin vẫn tiếp tục được thu thập từ trình duyệt web của bạn. Thông tin này là cần thiết cho các chức năng cơ bản của trang web chúng tôi.

Để xem hướng dẫn về thay đổi cài đặt Cookie, vui lòng chọn trình duyệt của bạn: