Our members

Có rất nhiều cách để tham gia vào các tiêu chuẩn mà chúng tôi đang làm việc. Bạn có thể tham gia cộng đồng toàn cầu cùng làm việc với chúng tôi để thiết lập nâng cao tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể đăng ký để nhận được lợi ích khi sử dụng các tiêu chuẩn này với giá chiết khấu. Đó là bởi vì chúng tôi có các thành viên Ủy ban Đăng ký – với cả hai đều vô cùng giá trị cho doanh nghiệp chúng tôi. Đó là lý do vì sao.


Các thành viên Ủy ban

Chúng tôi làm việc với 9.000 thành viên Ủy ban, những người chuyên môn giúp chúng ta hình thành luật các tiêu chuẩn thực tiễn tốt nhất - ngay lúc này ở tương lai.

Các chuyên gia này là những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực cùng ngành. Họ cam kết cung cấp các tiêu chuẩn tốt nhất phát huy tiếng nói Vương Quốc Anh các cộng đồng tiêu chuẩn quốc tế Châu Âu.

Các thành viên Ủy ban chúng tôi cung cấp các liên kết giữa lợi ích các bên liên quan công việc chúng tôi. Điều này có nghĩa là họ đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các tiêu chuẩn thiết thực dịch vụ tốt nhất như quản lý tiêu chuẩn.

Hiện tại có hơn 1.000 ủy viên sẵn sàng đáp ứng suốt năm. Các thành viên Ủy ban làm việc trên cơ sở tự nguyện cung cấp thông tin phản hồi liên quan đến các tiêu chuẩn trên thị trường. Bằng cách chia sẻ kiến thức này công khai, các thành viên Ủy ban cho phép chúng tôi cung cấp chính xác các tiêu chuẩn mà bạn cần.

Sự hỗ trợ này là hai chiều: mỗi thành viên Ủy ban được đào tạo miễn phí về quy trình tiêu chuẩn hoạt động các cơ quan. Họ cũng có được mạng lưới quan hệ rộng rãi với những người có học thức cao.

Bạn có muốn dẫn đầu thảo luận thành thạo về các tiêu chuẩn công nghiệp? Vậy hãy tìm hiểu làm thế nào để trở thành thành viên ủy ban.

Các thành viên đăng ký

Bạn có thể thực hiện các báo cáo khi là Thành viên đăng ký. Bạn có thể chỉ cho khách hàng, đối thủ cạnh tranh các bên liên qua rằng bạn thực hiện các tiêu chuẩn nghiêm túc. Đăng ký trở thành thành viên đăng ký BSI chứng minh rằng bạn đang cam kết cải thiện kết quả hoạt động Tổ chức biến sự xuất sắc thành thông lệ. Bạn cũng sẽ được mời tham dự AGM thông qua chúng tôi - một số thành viên được yêu cầu tham gia.

Ngoài ra còn rất nhiều lợi ích khác. Bao gồm được chiết khấu nửa giá Tiêu Chuẩn Anh với vé hội nghị BSI. Bạn cũng sẽ được giảm giá trên các tiêu chuẩn quốc tế. Các thành viên đăng ký cũng được hưởng quyền truy cập vào Trung Tâm Kiến Thức, nơi bạn có thể tìm hiểu tất cả những điều bạn cần biết về các tiêu chuẩn cụ thể - giúp bạn lựa chọn chính xác các tiêu chuẩn phú hợp với tổ chức của bạn.

Đây chỉ là tóm tắt những gì được cung cấp, hãy vào trang Thành viên chúng tôi để tìm hiểu thêm.