Làm việc tại BSI

Làm việc tại BSI sẽ mở rộng suy nghĩ bạn đối với thế giới xung quanh. Những nơi ghé thăm, bạn sẽ thấy công việc chúng tôi đang được thuê bởi hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu con người.

Chúng tôi đã đi con đường này kể từ khi được thành lập vào năm 1901. Ngày nay, chúng tôi là một tổ chức tiêu chuẩn - nơi giúp đỡ các tổ chức trên toàn thế giới biến sự hoàn hảo thành thói quen. Chúng tôi giúp con người và sản phẩm hoạt động trở nên vượt trội; điều đó có nghĩa là chỉ cho doanh nghiệp cách làm thế nào để cải tiến hoạt động đánh giá, giảm thiểu rủi ro, đạt được sự phát triển bền vững. Là tổ chức dẫn đầu toàn cầu trong việc hỗ trợ các tổ chức cải tiến, khách hàng chúng tôi từ những thương hiệu hàng đầu đến những công ty địa phương nhỏ ở 172 nước trên toàn thế giới.

Chúng tôi đưa ra những hướng đi nghề nghiệp đa dạng từ đánh giá đến bán hàng, phát triển sản phẩm, tài chính và từ IT đến kinh doanh. 3.300 đồng nghiệp chúng tôi đã và đang làm việc với hơn 80.000 khách hàng trên toàn thế giới.

Mọi người thường nói rằng nhân viên là tài sản quan trọng nhất công ty. Nhưng tại BSI, điều đó không chỉ là câu thần chú, chúng tôi chỉ tìm kiếm những cá nhân tốt và thông minh nhất - những người có thể đạt trình độ cao nhất để làm cho tổ chức thành công và phát triển. Chúng tôi tìm kiếm những nhân viên:

  • Có thể thể hiện và phấn đấu cho những hoạt động đánh giá vượt trội, và người có thể đạt được những mục tiêu thử thách.
  • Chủ động với mọi người và có thể dẫn dắt bằng ví dụ
  • Cống hiến sự say mê cho doanh nghiệp và có thể truyền cảm hứng cho người khác.
  • Có tính hòa đồng, bảo đảm rằng doanh nghiệp được quản lý theo đúng nguyên tắc.
  • Có sự tập trung thương mại, hiểu nhu cầu khách hàng và làm tăng giá trị

Chúng tôi hi vọng những nhân viên làm việc chăm chỉ, nhưng đổi lại chúng tôi đem lại cho các bạn phần thưởng hấp dẫn và cạnh tranh.

Đào tạo và phát triển là không thể thiếu đối với sự phát triển, cải tiến hoạt động đánh giá mỗi cá nhân, và sau đó đóng góp vào sự thành công chúng tôi như một doanh nghiệp. Để giúp chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi đã đầu tư vào hệ thống quản lý hoạt động đánh giá và đào tạo toàn cầu gọi là Sự nghiêp của tôi.

Sự nghiệp của tôi cho phép bạn sở hữu sự xem xét hoạt động đánh giá riêng, mục tiêu, sự phát triển và nhu cầu đào tạo. Sự nghiệp của tôi còn cho phép bạn tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến, đi đôi với những ghi chép đào tạo và hoạt động đánh giá có sẵn, có thể được dùng để thúc đẩy sự phát triển thường xuyên.