Informacje o zaleceniach Komisji Europejskiej (UE) 2020/403 dotyczących ŚOI

W kontekście pandemii COVID-19 UE opublikowała zalecenia w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku środków ochrony indywidualnej, zwłaszcza masek na twarz, ale także rękawic, kombinezonów i okularów ochronnych.