Nowy Koronawirus
(COVID-19)

Nowy Koronawirus (COVID-19)

Wspierając Twoich pracowników i organizację

Wspierając Twoich pracowników i organizację

Red Overlay
Probówka oznakowana koronawirusem
Probówka oznakowana koronawirusem
Red Overlay

Przeczytaj oświadczenie BSI dotyczące COVID-19

Przydatne wiadomości, materiały informacyjne i aktualizacje

Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na ludzi i społeczności. Wiemy, że organizacje stoją w obliczu poważnych zakłóceń i wyzwań, którym muszą szybko zarządzać i reagować. BSI ściśle współpracuje z rządami, organami regulacyjnymi i organizacjami na całym świecie, aby dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą specjalistyczną, dzieląc się wiedzą i informacjami, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem, łagodzeniu kryzysu i zapewnieniu odporności. Poniżej przedstawiamy opisy i linki do tych przydatnych zasobów i aktualizacji.

Wykorzystanie rozwiązań opartych na technologii strumieniowej
do świadczenia profesjonalnych usług

Ważne standardy i materiały informacyjne dla organizacji
w czasach zagrożenia

WebinaryPorady ekspertów na temat pracy zdalnej

Jak najlepiej przygotować się do pracy zdalnej

  • Stephen Bowes, Global Practice Director, Information & Security Technologies, BSI Consulting Services