Wymagania normy ISO 37001/ BS10500. Szkolenie dedykowane - wycena indywidualna

Korupcja zagraża demokracji i poszanowaniu prawa, stanowi także poważne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i rozwijających się oraz – mówiąc ogólnie – dla wolnego rynku.

Ponieważ zainteresowanie opinii publicznej korupcją jest coraz bardziej wyraźne, stawką stają się reputacja i zrównoważony rozwój organizacji.  Skutki działań korupcyjnych odczuwalne są w skali globalnej, a same działania korupcyjne powszechnie podlegają penalizacji.

Wielka Brytania wprowadziła Ustawę o Korupcji, pomyślaną jako narzędzie skutecznego zwalczania korupcji i przeciwdziałania jej w odniesieniu do przedsiębiorstw brytyjskich, działających tak w kraju jak i zagranicą.  Norma brytyjska BS 10500 stanowi odpowiedź na, zawartą w tej ustawie, potrzebę wykazania, że organizacje wdrożyły “odpowiednie procedury” jako rozsądne i proporcjonalne zabezpieczenia przed ryzykiem korupcji. 

System zarządzania antykorupcyjnego (SZAK), oparty o wymagania normy ISO 37001 / BS 10500, dostarcza Państwu zgodne z najlepszymi światowymi praktykami ramy, pozwalające na wprowadzenie zakazów, przeciwdziałanie, wykrywanie, zgłaszanie i postępowanie z przypadkami korupcji.

Szkolenie antykorupcyjne prowadzone przez doświadczonych wykładowców, tłumaczy pojęcie działań antykorupcyjnych, wyjaśnia korzyści płynące z zastosowania SZAK oraz wskazuje na główne wymagania i kontekst normy ISO 37001 / BS 10500. Szkolenia antykorupcyjne przeznaczone są dla wszelkich organizacji, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego oraz dla wolontariatu.


Kto jest adresatem szkolenia:

Wszystkie osoby związane z zarządzaniem antykorupcyjnym, w tym:

 • Osoby odpowiedzialne za kwestie etyczne, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i zgodnością, systemy zarządzania, zabezpieczenia antykorupcyjne, zasoby ludzkie, zakupy, dobór dostawców (zwłaszcza w środowisku narażonym na działania korupcyjne)
 • Osoby odpowiedzialne za stosowanie prawa
 • Audytorzy systemów zarządzania (wewnętrzni i zewnętrzni) pragnący zapoznać się z SZAK
 • Inne osoby zainteresowane tematyką korupcji i SZAK 

Cele dydaktyczne:

Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą w stanie:
 • Rozumieć podstawowe pojęcia dotyczące korupcji,
 • Wyjaśnienić tło, strukturę i cele normy ISO 37001 / BS 10500,
 • Interpretować wymagania odnoszące się do "odpowiednich procedur" ujętych w normie ISO 37001 / BS 10500,
 • Wyjaśnić, w jaki sposób zarządzanie antykorupcyjne odnosi się do własnych organizacji.
 • Wykazać korzyści biznesowe płynące ze skutecznego wdrożenia SZAK we własnej organizacji,
 • Opisać podejście do systemu zarządzania opartego o cykl  PDCA i tego jak ten cykl odnosi się do SZAK zgodnego z wymaganiami normy ISO 37001 / BS 10500.

Uzyskane korzyści:

 • Zrozumienie dlaczego przeciwdziałanie korupcji jest istotne,
 • Zrozumienie w jaki sposób System Zarządzania Antykorupcyjnego może przyczyniać się do ograniczenia lub wyeliminowania korupcji,
 • Poznanie głównych wymagań normy BS 10500,
 • Lepsze przygotowanie organizacji do procesu wdrażania SZAK,
 • Pogłębienie wiedzy na temat praktyk antykorupcyjnych i SZAK.

Co zawiera szkolenie:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat,
 • poczęstunek i lunch.

 

Pozostałe informacje:

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać ofertę:
szkolenia@bsigroup.com
tel. (22) 330 61 84, (22) 330 61 88