Szkolenia dla ISO 37001
Zarządzanie Antykorupcyjne

 System Zarządzania Antykorupcyjnego bazujący na normie BS 10500,  zapewni Twojej firmie ramy zakazywania, zapobiegania, wykrywania,  zgłaszania oraz radzenia sobie z jakimkolwiek przypadkiem korupcji, który ma miejsce.

Nasze szkolenia z zakresu systemów zarządzania antykorupcyjnego (SZA) zostały opracowane  we współpracy z City of London Police oraz Economic Crime & Fraud Training Academy. The city of London Police jest założycielem International Foreign Bribery Taskforce i pracuje z agencjami egzekwującymi prawo na całym świecie w celu przeprowadzenia dochodzeń i zapobieganiu ekonomicznym przestępstwom.

Szkolenia odbywają się w takiej formie, abyś mógł zapoznać się z normą, nauczyć jak wdrażać systemy w organizacjach, i jak je auditować.Szkolenia