Szkolenia dla BS 10500
Zarządzanie Antykorupcyjne

 System Zarządzania Antykorupcyjnego bazujący na normie BS 10500,  zapewni Twojej firmie ramy zakazywania, zapobiegania, wykrywania,  zgłaszania oraz radzenia sobie z jakimkolwiek przypadkiem korupcji, który ma miejsce.

Nasze szkolenia z zakresu systemów zarządzania antykorupcyjnego (SZA) zostały opracowane  we współpracy z City of London Police oraz Economic Crime & Fraud Training Academy. The city of London Police jest założycielem International Foreign Bribery Taskforce i pracuje z agencjami egzekwującymi prawo na całym świecie w celu przeprowadzenia dochodzeń i zapobieganiu ekonomicznym przestępstwom.

Szkolenia odbywają się w takiej formie, abyś mógł zapoznać się z normą, nauczyć jak wdrażać systemy w organizacjach, i jak je auditować.


Szkolenia dedykowane wewnątrz organizacji

Możemy przeprowadzić szkolenie w wybranym przez Państwa miejscu i dostosować jego program do potrzeb Waszej organizacji. Kursy prowadzone wewnątrz organizacji to efektywna metoda całkowitego wykorzystania budżetu szkoleniowego. 


Szkolenia