W jaki sposób priorytetyzacja pracowników może uczynić Twoją organizację bardziej odporną?

W jaki sposób priorytetyzacja pracowników może uczynić Twoją organizację bardziej odporną?

Red Overlay
W jaki sposób priorytetyzacja pracowników może uczynić Twoją organizację bardziej odporną?
W jaki sposób priorytetyzacja pracowników może uczynić Twoją organizację bardziej odporną?
Red Overlay

Model Priorytetyzacji Pracowników© firmy BSI wprowadza dobre samopoczucie, wzbudza zaufanie i zapewnia, że Twoja organizacja jest gotowa na przyszłość.

Osiągnięcie długotrwałej odporności organizacyjnej zależy od solidnego poziomu zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia, które przyciągają talenty, budują zaufanie i sprzyjają kulturze korporacyjnej umiejętnie równoważącej potrzeby ludzi, cel i zysk. W naszym najnowszym raporcie przedstawiamy nowy model najlepszych praktyk - Prioritizing People Model© - który tworzy ramy dla uwolnienia pełnego potencjału pracowników. Wskazuje on, że zaufanie jest niezbędnym elementem do uwolnienia tego potencjału, a w konsekwencji nagradza organizację innowacyjnością, odpornością i efektywnym samopoczuciem w miejscu pracy.

Jakie kluczowe spostrzeżenia można znaleźć w naszym nowym raporcie na temat priorytetyzacji pracowników?

  • Model Priorytetyzacji Pracowników© opracowany przez BSI

Model Priorytetyzacji Pracowników© opracowany przez BSI określa najlepsze praktyki i zintegrowane elementy, które zapewnią kulturę zaufania i wesprą odporną organizację. Uznaje się, że zaufanie wzrosło w tych organizacjach, które nadały priorytet swoim ludziom, co z kolei zwiększyło odporność organizacyjną. BSI w swoim własnym raporcie Organizational Resilience Index 2021 stwierdza, że priorytetowe traktowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników (a także klientów i społeczności) miało pozytywny wpływ na odbudowę odporności organizacyjnej.

Nasz model, zainspirowany hierarchią potrzeb Maslowa, opisuje najlepsze podejście do dobrostanu w miejscu pracy, wykorzystując zasady potrzeb podstawowych, psychologicznych i aktualizacyjnych, aby stworzyć ramy dla uwolnienia pełnego potencjału ludzi.

Obejmuje on elementy fizjologiczne i bezpieczeństwa, które są niezbędne, aby zapewnić godną, bezpieczną, zdrową i zgodną z przepisami organizację; elementy przynależności i szacunku, aby zapewnić zaangażowanych, oddanych i produktywnych pracowników; a jego punktem kulminacyjnym jest aktualizacja potencjału zarówno ludzi, jak i organizacji, co przejawia się w innowacyjności. Wdrażając ten model najlepszych praktyk, organizacja tworzy kulturę zaufania, która zwiększa jej odporność.

  • Dobre samopoczucie

Dobre samopoczucie to termin, który często jest źle rozumiany. Dobre samopoczucie w kontekście miejsca pracy staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Jakie są zatem najlepsze praktyki w zakresie dobrego samopoczucia w miejscu pracy i jak mogą one przyczynić się do stworzenia bardziej odpornej organizacji?

  • Kultura opieki

COVID-19 stworzył kulturę opieki w organizacjach, w której ponownie skupiono się na zdrowiu fizycznym i psychicznym jednostek. Raport BSI "Organizational Resilience Index 2021" wykazał, że organizacje, które za priorytet uznały swoich ludzi, były najbardziej odporne. Jak zatem rozwijać tę kulturę troski w perspektywie długoterminowej i związaną z nią odporność organizacyjną?

  • Zmiana kulturowa

Podczas pandemii COVID-19 powstała nowa kultura opieki. Ale co to spowodowało? Nastąpiła o wiele ważniejsza zmiana kulturowa, która, jeśli zostanie przyjęta, może przynieść daleko idące, potężne i naprawdę ekscytujące korzyści dla organizacji i osób, które w nich pracują. Czym jest ta zmiana kulturowa i jak może ona przyczynić się do stworzenia bardziej odpornej organizacji?

  • Różnorodność i integracja

Zaangażowanie w innowacje jest dla organizacji sposobem na skupienie się na przyszłości i realizację ogólnej strategii zapewnienia dobrobytu, zrównoważonego rozwoju i długoterminowej odporności. Organizacje muszą jednak stworzyć odpowiednią kulturę dla innowacji. Potrzebna jest kultura, w której priorytetem są ludzie, obejmująca różnorodność w celu uwolnienia kreatywności niezbędnej dla innowacji. Jak organizacje mogą tworzyć uczciwe i pełne szacunku miejsca pracy, w których różnorodność, sprawiedliwość i inkluzja są częścią korporacyjnego DNA?

  • Zdrowie psychiczne

Podczas COVID-19 ponownie zwrócono uwagę na zdrowie psychiczne. Kultura "always on" oznacza, że nigdy wcześniej nie byliśmy tak bardzo połączeni, ale dla wielu z nas nigdy wcześniej nie czuliśmy się tak odizolowani. Obciążenie pracą, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, niepewność zatrudnienia, ciągłe zmiany i niepewność mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie psychiczne. W jaki sposób możemy stworzyć w pracy odpowiednie warunki, aby wspierać ludzi w tych trudnych czasach i nie tylko, i pozwolić im cieszyć się zdrowiem psychicznym?