Rolnictwo

Nasze produkty i usługi dostarczają podstawowych wskazówek odnośnie budowli i konstrukcji w rolnictwie, produkcji sprzętu używanego w rolnictwie oraz innych dziedzin związanych z gospodarstwem rolnym. Pomagamy również w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zarządzania środowiskowego.Certyfikacja w rolnictwie

 KZR INiG