KZR INiG

KZR INiG

Biopaliwa, biopłyny i biokomponenty

Biopaliwa, biopłyny i biokomponenty

Red Overlay
Red Overlay

KZR INiG - System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i biokomponentów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmienia i w następstwie uchyla dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

9 maja 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jest to implementacja dyrektywy 2009/28/WE. Od 1 października 2014 r. nałożono obowiązek certyfikacji na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju na wszystkich przedsiębiorców występujących w łańcuchu dostaw biopaliw.

Decyzją Komisji Europejskiej nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r. został zatwierdzony pierwszy polski system certyfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju – KZR INIG, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System ten jest zgodny z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE.

KZR INIG to system o zasięgu globalnym. Uzyskanie uznania pozwala na działalność na terenie całej Unii Europejskiej, a certyfikaty wystawione w jego ramach będą akceptowane przez inne systemy certyfikacji uznane przez Komisję Europejską. Lista owych certyfikatów znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes.

Posiadanie certyfikatu KZR INiG umożliwia nabywanie surowców z certyfikatami innych systemów, np. ISCC lub REDcert.

Dlaczego warto certyfikować się w BSI?

  • Uzyskaliśmy uprawnienia od Instytutu Nafty i Gazu, administratora systemu, do prowadzenia procesów certyfikacji systemu KZR INIG we wszystkich obszarach.
  • nasz polski zespół auditowy posiada bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji systemów
  • BSI jest renomowaną, doświadczoną jednostką certyfikującą o ponad stuletniej tradycji
  • bierzemy czynny udział w tworzeniu przepisów i standardów na światowym poziomie
  • umożliwiamy swobodny obrót biomasą
  • działamy szybko i dokładnie

Jaki jest zakres zakres certyfikacji w ramach systemu KZR INIG?

 

Kto może stać się uczestnikiem systemu?

  • wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw (począwszy od producenta rolnego poprzez przetwórców biomasy, aż po dostawców paliw silnikowych na rynek)

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi dotyczące naszych usług w zakresie Zarządzania Środowiskowego, Zarządzania Energią i Zrównoważonego Rozwoju, skontaktuj się z nami bezpośrednio lub wyślij nam zapytanie online.

Skontaktuj się z nami wybierając odpowiedni formularz