Infrastruktura

Oferujemy zakres usług związanych z inteligentnym zarządzaniem budynkami, włączając w to odpowiednią strategię, gospodarkę przestrzenną, infrastrukturę komunikacyjną, konserwację budynków, administrację oraz zarządzanie kontraktami.

ISO 45001 Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe

Inteligentne zarządzanie budynkami, badanie produktów i certyfikacja

Badanie okien i drzwi