Kitemark - instalacja alarmów pożarowych

Program Kitemark dla instalacji sygnalizacji pożarowej

Stowarzyszenie Chief Fire Officers Association obecnie zdecydowanie rekomenduje niezależną certyfikację wykonywaną przez organizacje z akredytacją UKAS dla firm, które projektują, instalują, dokonują odbioru technicznego i konserwują systemy alarmowe. Ma to zastosowanie do wszystkich systemów detekcji pożarowej, z dniem 1 września 2008.

Wykorzystajcie to Państwo uzyskując licencję Kitemark dla systemów sygnalizacji pożarowej. Uzyskacie rekomendowaną certyfikację i przewagę nad konkurencją, którą niesie ze sobą znakomity symbol Kitemark.

Program Kitemark SP203 uwzględnia specjalizację niektórych firm w pewnych aspektach, co ma swoje odzwierciedlenie w programie. Wykorzystując elastyczną formułę modułową, SP203 pozwoli Państwa firmie uzyskać certyfikację Kitemark we wszystkich wymienionych modułach programu LUB tylko tych, które są przez Państwa wykonywane.

Cztery moduły to:

 1. Projekt systemu
 2. Instalacja
 3. Odbiór techniczny i przekazanie
 4. Konserwacja

Programy Kitemark są dostępne dla następujących norm:

 • BS 5839-1:2002+A2:2008
  Systemy wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej w budynkach. Wytyczne postępowania przy projektowaniu, instalacji, odbiorze technicznym i konserwacji
 • BS 5839-6:2004
  Systemy wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej w budynkach. Wytyczne postępowania przy projektowaniu, instalacji i
  konserwacji systemów wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej w budynkach
 • BS 5839-8: 2008
  Systemy wykrywania pożarów i sygnalizacji pożarowej w budynkach. Wytyczne postępowania przy projektowaniu, instalacji, odbiorze technicznym i konserwacji systemów sygnalizacji głosowej
 • BS 6266: 2002
  Wytyczne postępowania dla instalacji przeciwpożarowego wyposażenia elektronicznego
 • BS 7273-1: 2006
  Wytyczne postępowania w zakresie funkcjonowania środków ochrony przeciwpożarowej. Elektrycznie uruchamiane stałe gazowe systemy gaśnicze
 • BS 7273-2: 1999
  Wytyczne postępowania w zakresie funkcjonowania środków ochrony przeciwpożarowej. Mechanicznie uruchamiane stałe gazowe systemy gaśnicze i lokalnie stosowane systemy gaśnicze

Etapy uzyskiwania Kitemark dla akredytacji podmiotów trzecich zgodnie z SP203:

 1. Wniosek
  Po pełnym zapoznaniu się z wymogami SP203 i powiązanymi dokumentami należy wypełnić formularz ofertowy (dostępny w pakiecie handlowym SP203). Po wypełnieniu można go przesłać faksem lub pocztą do BSI.
 2. Ocena
  Po zaakceptowaniu oferty cenowej, należy ją sprawdzić i odesłać nam z powrotem. Osoba oceniająca w Waszym regionie skontaktuje się z celu ustalenia w ramach programu daty oceny przedwstępnej i/lub wstępnej. Są to osoby, które chętnie odpowiedzą na Państwa pytania lub wyjaśnią kwestie techniczne.
  • Protokół rozbieżności oceny przedwstępnej
   Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do tego czy jesteście gotowi na pełną ewaluację, możecie skorzystać najpierw z oceny przedwstępnej. Pozwoli to Wam zacząć współpracę z inspektorem z BSI i przekonać się jaki jest obecny stan oraz co trzeba zrobić przed przeprowadzeniem oceny wstępnej. Ocena przedwstępna jest bardzo podobna do oceny wstępnej, przez co możecie się dowiedzieć, czego się spodziewać. Umożliwia również omówienie powstałych kwestii zanim zostanie przeprowadzona ocena wstępna.
  • Ewaluacja wstępna
   Obejmuje różne rzeczy min dwie wizyty na miejscu robót w celu przeprowadzenia inspekcji układanych instalacji. Dalsze szczegóły dotyczące togo co jeszcze będzie przeprowadzane można znaleźć w pakiecie zgłoszeniowym. W przypadku jakichkolwiek braków w zgodności w trakcie oceny, będą Państwo musieli się nimi zająć, wdrażając plan działań naprawczych. Jedynie duże niezgodności będą wymagać kolejnych wizyt, czy opóźniać wydanie licencji. Przy ocenie planu naprawczego i wyjaśnianiu braków w zgodności będą brane po uwagę wszelkie oświadczenia pisemne, zdjęcia i certyfikaty instalacyjne.
 3. Wydanie licencji Kitemark
  Po udanym procesie oceny Kitemark otrzymacie Państwo swoją licencję Kitemark. Otrzymacie również certyfikat BAFE bezpośrednio z BAFE. Można wówczas zacząć wydawać certyfikaty poprzez nasz internetowy system członkowski. Po zakończeniu oceny i gdy wszelkie niezgodności zostaną usunięte, raport inspektora zostanie przesłany do sprawdzenia menadżerowi programu i zostanie podjęta decyzja o licencji. Zostanie Państwu wysłana Wasza licencja opatrzona hologramem zabezpieczającym oraz pakiet licencyjny w którym będzie się znajdować licencja, licencja w formie reprezentacyjnej oraz dodatkowe informacje dotyczące programu. Również zostanie wysłany pakiet narzędzi marketingowych Kitemark, aby móc wykorzystać w pełni zalety Kitemark.
  • Wydawanie certyfikatów
   Po zakończeniu realizacji zadania klientowi należy okazać świadectwo BAFE odpowiednie dla wykonywanej pracy wraz z innymi właściwymi zaświadczeniami. Wszystkie certyfikaty BAFE są dostępne w naszej strefie dla członków na naszej stronie i dlatego posiadanie konta e-mail oraz dostęp do Internetu są warunkiem przystąpienia do programu. Wytworzenie certyfikatu powoduje automatyczne wprowadzenie do niego szczegółów przeprowadzanych prac. Szczegółowe informacje o tym jak uzyskać dostęp i drukować certyfikaty będą zawarte w pakiecie licencyjnym.

BSI może oceniać według szeregu norm, których pełna lista jest podana w załączniku 2.2 do SP203.

Login instalatorów alarmów pożarowych