Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią naszej działalności i staramy się dawać przykład jako firma. Naszym celem jest ciągłe włączanie odpowiedzialności społecznej w sposób, w jaki prowadzimy naszą codzienną działalność i zachęcanie naszych interesariuszy, aby czynili to samo.