ISO 45001 Aktualne informacje

W lutym 2017 miało miejsce kolejne spotkanie grupy roboczej dotyczące opracowania nowej normy ISO 45001, dlatego obecnie możemy przekazać Państwu najświeższe informacje dotyczące postępu prac nad nową międzynarodową normą.


Teraz nastąpił kolejny ważny etap – publikacja drugiego Projekt Międzynarodowej Normy (DIS2) jest zaplanowana na kwiecień 2017 r., potem nastąpi 4 miesięczny okres przeznaczony na tłumaczenia, a następnie Komitet ISO przeprowadzi głosowanie i rozpatrzy przedstawione uwagi. DIS2 będzie dostępny do przeglądu (jako osobne części/paragrafy) na stronie BSI Draft Review lub można będzie go kupić (pełny tekst) w sklepie internetowym BSI.

Wyniki głosowania powinny być znane do końca lipca 2017, natomiast uwagi rozpatrzone do września 2017.

Jeżeli Drugi Projekt zostanie zaakceptowany i nie będzie wymagany etap Projektu Końcowego publikacja nowej normy ISO 45001 jest przewidziana na listopad 2017. Jeżeli pojawi się wymóg, aby standard ten przeszedł przez etap Projektu Końcowego (FDIS) wówczas termin publikacji zostanie przesunięty na drugi kwartał 2018 roku.

Od tego czasu organizacje, które mają wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy będą miały 3 lata, aby przejść na nową normę.

Jednocześnie w dalszym ciągu wspieramy naszych klientów posiadających certyfikat zgodności z normą BS OHSAS 18001 w celu ograniczenia ryzyka, ochrony pracowników i zachowania zgodności z normą. Nie należy opóżniać certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS 18001, ponieważ w projektowaniu systemu wewnątrz organizacji można uwzględnić już Architekturę Wysokiego Poziomu opisaną w Załączniku SL - wszystkie przyszłe normy do­tyczące systemów zarządzania będą miały taką samą architek­turę wysokiego poziomu, taki sam tekst główny, a także wspól­ne terminy i definicje.

Uznając kluczowe znaczenie Bezpieczeństwa i Higieny Pacy dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników na całym świecie, BSI jest najlepiej przygotowane do bieżącego informowania swoich klientów i wszystkich interesariuszy o statusie przedmiotowego procesu, dlatego na bieżąco będziemy informować Państwa o postępie prac nad nową normą.

Aby wesprzeć te starania, BSI przygotowało Przewodnik po zmianach oraz inne bezpłatne materiały stanowiące pomoc dla naszych klientów w zakresie realizacji procesu migracji .

Dowiedz się więcej na temat nowej normy ISO 45001